IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
login 

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI W NOWYM SERWISIE IPSiR

W piątek 31 października od godz. 13.00 obowiązują godziny dziekańskie, w związku z tym budynek IPSiR od godz. 13.00 będzie zamknięty.

 

W imieniu Dziekana Wydziału uprzejmie informujemy, iż dzień 10 listopada 2014 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych [dzień dziekański]. Budynek IPSiR również będzie tego dnia zamknięty.

Uniwersytet Warszawski organizuje konkurs na projekt graficzny bluzy UW.

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. mowy nienawiści i szukasz inspiracji do bycia aktywistą/ką on-line, lubisz działać z innymi, a także chcesz udoskonalić swoje pomysły i zwiększyć szanse w konkursie „Obraz i słowo kontra hejt” (szczegóły poniżej), zgłoś się na ogólnopolski Kongres „Strefa Inter@kcji”!

 

więcej

W środę 22 października o godz. 21.00 rozpocznie się rejestracja na dwa dodatkowe fakultety: "Pomoc dziecku i rodzinie""Pozarządowe i inicjatywy lokalne".

 

Podania o dopisanie do fakultetów i seminariów nie będą przyjmowane, dopóki będą wolne miejsca w innych grupach.

 

 

NOWE SEMINARIA MAGISTERSKIE:

 

 

Z przyjemnością informujemy, że podczas sesji zamykającej VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom organizacji pozarządowych a jednocześnie pracownikom naszego Instytutu:
 


KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

prof. dr hab. Irenie Rzeplińskiej – Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Warszawa)
 


KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

dr Bohdan Skrzypczak – Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (Warszawa)

 

 

Więcej informacji i zdjęcia - TUTAJ

 

Konkurs na aplikację mobilną dla osób z niepełnosprawnością

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza do udziału w konkursie „Aplikacje bez barier” na najlepszą aplikację mobilną dla osób z niepełnosprawnością oraz najlepszą koncepcję takiej aplikacji.

 

Nową oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej na rok akademicki 2015/2016 skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. Całą ofertę stypendialną, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej www.daad.pl. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Wołoszem, +48 22 616 13 08 lukasz.wolosz@daad.pl

 

Ukazał się nowy (23) tom czasopisma naukowego "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja". Wszystkie artykuły dostępne są on-line na stronie czasopisma [link]. W aktualnym numerze znajdują się teksty m.in. na temat: - rozpoznawania emocji i odczuwania empatii u osób popełniających przestępstwa; - samobójstw popełnianych w polskich zakładach karnych; - wizerunku Służby Więziennej w czasopiśmie "Forum Penitencjarne"; - problematyki nieoczekiwanych konsekwencji w socjologii i politykach publicznych; - ewaluacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego; - efektywności nieformalnej kontroli społecznej na przykładzie praktyki sądowej.

 

Z przyjemnością informujemy, że w czwartek 26. czerwca br. odbyły się w naszym Instytucie pierwsze w Polsce egzaminy magisterskie na kierunku Kryminologia.

 

Ukazała się wersja on-line najnowszego (XIV) tomu czasopisma naukowego "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna". Wszystkie artykuły dostępne są TUTAJ. Zawarte w tomie prace koncentrują się wokół tematyki wirtulogii oraz relacji socjologii ze strategiami rozwiązywania problemów społecznych.

Zaświadczenia potwierdzające przygotowanie pedagogiczne dla absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego - informacja

W związku z błędami lub brakiem koniecznych informacji w składanych podaniach udostępniamy wzory poprawnych podań i prosimy o ich zastosowanie.

Podania napisane niezgodnie z obowiązującym wzorem nie będą przyjmowane.

 

Podanie - wzór ogólny

 

Podanie o podpięcie zajęć, na które student jest już zapisany

 

Podanie o dopisanie do grupy zajęciowej i podpięcie wskazanych zajęć

 

Podanie o usunięcie z grupy zajęciowej

 

Przypominamy:

- osoby nie zapisane w USOS do grup zajęciowych nie mają prawa uczestniczyć w zajęciach,

- przedmioty nie podpięte pod żaden program będą płatne,

- oceny z przedmiotów nie podpięte pod żaden etap nie będą liczone do średniej, a przedmiot brany pod uwagę do rozliczenia roku.

Zaproszenie na praktyki u Rzecznika Praw Obywatelskich

 

UWAGA!


Trwa nabór na Studia Podyplomowe "Zachowania problemowe młodzieży - profilaktyka, wsparcie, interwencja".
Szczegółowe informacje w zakładce
'Studia podyplomowe'.

 
Zapraszamy

 

Z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów postanowiliśmy przedłużyć rekrutację na studia do 20.12.2014 r. Planujemy rozpocząć zajęcia w semestrze letnim 2014/15. Gorąco zapraszamy.

Dla osób zainteresowanych dofinansowaniem studiów podyplomowych proponujemy zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie: www.oswiata.mazowsze.pl 

 

IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI