IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Archiwum strony

Wnioski o Stypendium Rektora, wydrukowane z systemu USOSweb, można składać w sekretariatach do poniedziałku 15 października.

Średnią ocen za poprzedni rok studiów (w roku akad. 2011/12) potwierdza odpowiedni sekretariat.

Studenci I roku studiów II stopnia pobierają zaświadczenia ze średnią za III rok z poprzedniej uczelni.

 


Rejestracja na zajęcia w IPSiR potrwa do 19 października, do godz. 21.00.

Uprzejmie przypominamy, że na zajęcia mają prawo uczęszczać tylko zarejestrowane osoby.

Podania o dopisanie do fakultetów, gdzie limit miejsc został już wyczerpany (z pisemną akceptacją prowadzącego), należy składać po zakończeniu rejestracji, do 30 października włącznie.

 

 

Studenci I roku studiów II stopnia, którzy chcą otrzymać indeks, proszeni są o wpłacenie kwoty 4 zł na indywidualne konto bankowe, widoczne w systemie USOSweb po zalogowaniu w zakładce „Płatności” oraz przesłanie elektronicznej wersji potwierdzenia zapłaty na e-mail: drugi.stopien@ipsir.uw.edu.pl (z tematem wiadomości „Indeks”) lub złożenie w sekretariacie kserokopii potwierdzenia w terminie do 15 października br.

 

                          

***********************************************************************************************************************************************************

Skład Samorządu Studentów IPSiR - rok akademicki 2009/2010:

 
 
Zarząd Samorządu Studentów
Imię i nazwisko Rok studiów Telefon E-mail
Łukasz Noszczak IV 505 115 318 lukasz.noszczak@gmail.com
Anna Wróbel IV 501 685 578 ankaw192@wp.pl
Maciej Nerlo II 504 187 585 theneo@chomiczowka.net.pl
Martyna Szcześnik I 509 074 159 martyna070@vp.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada Instytutu
Imię i nazwisko
Rok studiów
Telefon
E-mail
Łukasz Noszczak
IV
505 115 318
lukasz.noszczak@gmail.com
Anna Wróbel
IV
501 685 578
ankaw192@wp.pl
Anna Lampka
           V
503 331 026
a_nia86@o2.p
Martyna Szcześnik I 509 074 159 martyna070@vp.pl

 

 
Rada Wydziału
Imię i nazwisko
Rok studiów
Telefon
E-mail
Łukasz Noszczak
IV
505 115 318
lukasz.noszczak@gmail.com
Anna Wróbel
IV
501 685 578
ankaw192@wp.pl
Anna Lampka
           V
503 331 026
a_nia86@o2.pl
Martyna Szcześnik I 509 074 159 martyna070@vp.pl
 
 
Parlament Studentów UW
Imię i nazwisko
Rok studiów
Telefon
E-mail
Łukasz Noszczak
IV
505 115 318
lukasz.noszczak@gmail.com
Anna Wróbel
IV
501 685 578
ankaw192@wp.pl
 
 

 

************************************************************************************************************************************************************

Rejestracja na zajęcia w IPSiR dla kierunku praca socjalna rozpocznie się 21 września o godz. 21.00.


Rejestracja na zajęcia w IPSiR dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja rozpocznie się 13 września o godz. 21.00.II tura rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie: 06.09. - 22.09. 
przedmioty ścisłe od 06.09.
przedmioty humanistyczne od 08.09.
przedmioty społeczne od 10.09.INFORMACJE dla I roku studiów II stopnia:

logowanie do systemu USOSweb (PESEL i hasło z IRK) i rejestracja żetonowa jest możliwa dla osób, które złożyły dyplom licencjata.


1. Dotyczy studiów stacjonarnych i zaocznych

Obowi
ązkowa rejestracja na zajęcia odbywa się przez stronę USOSweb.
Należy zarejestrować się na wszystkie obowiązkowe przedmioty (wykłady i ćwiczenia, przy czym na każdy przedmiot trzeba wybrać tę samą grupę ćwiczeniową), jedno seminarium magisterskie oraz fakultety i przedmioty ogólnouniwersyteckie według programów zamieszczonych na stronach: studia dzienne, studia zaoczne.  
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE NA ZAJĘCIA MAJĄ PRAWO UCZĘSZCZAĆ TYLKO ZAREJESTROWANE OSOBY.
Rejestracja  na przedmioty og
ólnouniwersyteckie odbywa się przez stronę: Rejestracja żetonowa UW
Dla student
ów studiów zaocznych, którzy ze względu na terminy zajęć ogólnouniwersyteckich spoza Wydziału nie będą mogli w nich uczestniczyć, zaplanowany został w semestrze zimowym przedmiot: "Prawne procedury rozwiązywania konfliktów między obywatelem i władzą", zajęcia będą się odbywać w IPSiR podczas zjazdów. Wszyscy studenci I roku studiów zostaną wpisani na te zajęcia automatycznie.  

Terminy rejestracji dla I roku studiów II stopnia:
I tura: 21.09. godz. 21.00 - 04.10. godz. 21.00 (studia zaoczne od 22.09. godz. 21.00)
II tura: 11.10. godz. 21.00 - 18.10. godz. 21.00
 

2. Dotyczy studi
ów zaocznych

Na stronie USOSweb poza rejestracj
ą na zajęcia należy wybrać formę płatności. Znajdują się tam już również unikalne dla każdego studenta numery konta, na które należy dokonywać wpłat. 
Moduł płatności będzie dostępny również od 22.09.


Wszelkie problemy z rejestracj
ą lub płatnością przez USOSweb proszę zgłaszać przez e-mail: drugi.stopien@ipsir.uw.edu.pl
 

 

********************************************************************************************************************

Terminy rejestracji na zajęcia w IPSiR (obowiązkowe, fakultety, seminaria):

Rejestracja na zajęcia dla studiów stacjonarnych i zaocznych II stopnia będzie aktywna 24 września od godz. 21.00.

II tura: od 21.09 godz. 21.00 do 28.09. godz. 20.59,

III tura: 1.10. godz. 21.00 do 15.10. godz. 20.59.

Szczegółowe informacje

Studenci WSZYSTKICH STOPNI I TRYBÓW STUDIÓW są zobowiązani do internetowej rejestracji na przedmioty w USOSweb.

 
       Pierwszego logowania do USOSweb dokonuje się za pomocą PESELu i hasła używanego w systemie IRK podczas rekrutacji. 

 
 
       Należy zarejestrować się do KAŻDEJ z grup przedmiotów: obowiązkowych (osobno na wykłady i ćwiczenia), fakultatywnych i seminariów (proseminaria tylko dla wybranych rodzajów studiów). 
 
       Rejestrując się na ćwiczenia z poszczególnych przedmiotów należy wybierać za każdym razem tę samą grupę.
 
       SEMINARIUM wybiera się TYLKO JEDNO. 
       Fakultety – liczba godzin i punktów ECTS zgodnie z wymaganiami programowymi, informacje dostępne na stronie IPSiR.

 
 
       Rejestracja  na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty i WF odbywa się przez stronę: Rejestracja żetonowa UW

 

Informacja dla studiów zaocznych magisterskich II stopnia:

Na stronie USOSweb poza rejestracją na zajęcia należy wybrać formę płatności. Znajdują się tam również unikalne dla każdego studenta numery konta, na które należy dokonywać wpłat. 


Wszelkie problemy z rejestracją lub płatnością przez USOSweb proszę zgłaszać przez e-mail: drugi.stopien@ipsir.uw.edu.pl
 
 
Dla studentów studiów zaocznych, którzy ze względu na terminy zajęć ogólnouniwersyteckich spoza Wydziału nie będą mogli w nich uczestniczyć, zaplanowany został przedmiot "Prawne procedury rozwiązywania konfliktów między obywatelem a władzą", z którego zajęcia będą się odbywać w IPSiR podczas zjazdów. Cały I rok zostanie wpisany na ten przedmiot automatycznie.  

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI