IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Opłaty 2009/10

Harmonogram wpłat za studia zaoczne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:


płatność jednorazowa: do 30.09.2009
płatność semestralna w 2 ratach: 1. rata do 30.09.2009; 2. rata do 19.02.2010
płatność w więcej niż 2 ratach: 1. rata do 30.09.2009; 2. rata do 11.12.2009; 3. rata do 12.03.2010; 4 rata do 21.05.2010
 

Druk umowy o płatności dla studentów I roku studiów zaocznych pierwszego stopnia - kliknij tutaj 

UWAGA!

Studenci zaoczni, którzy zobligowali się do wpłacenia całości bądź części czesnego do 30.09.2009 r., proszeni są o niezwłoczne dostarczenie dokumentu potwierdzającego wpłatę do sekretariatu studiów zaocznych (pok. 30) w nieprzekraczalnym terminie do:

Piątek 23.10.2009 r. – godz. 11.00 – 14.00
Sobota 24.10.2009 r. – godz. 10.00 – 14.00
 
wymagane dokumenty: oryginał wpłaty + xero

 

 

Harmonogram opłat za studia zaoczne drugiego stopnia:

 

płatność jednorazowa - do 30.09.2009

płatność w 2 ratach: 1. rata do 30.09.2009; 2. rata do 14.02.2010

płatność w 3 ratach: 1. rata do 30.09.2009; 2 rata do 31.12.2009; 3. rata do 31.03.2009

 

Opłaty za studia drugiego stopnia należy wnosić WYŁĄCZNIE na osobiste konto z USOSweb

 

Druk umowy o płatności dla studentów I roku studiów zaocznych drugiego stopnia - kliknij tutaj

 

 

Harmonogram wpłat za studia zaoczne pierwszego stopnia NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA

 

Druk umowy o płatności dla studentów I roku studiów zaocznych pierwszego stopnia NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA - kliknij tutaj

 

 

 

 
Wykaz opłat za usługi edukacyjne w IPSIR w roku akademickim 2009/2010 
 

kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 
 
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Wysokość opłaty
 
Studia niestacjonarne - wieczorowe:
 
 
pierwszego stopnia - opłata za rok studiów opłata jednorazowa
4000 zł
 
oplata w dwóch ratach - łącznie, w tym:
4000 zł
 
I rata
2000 zł
 
II rata
2000 zł
 
opłata w trzech ratach - łącznie, w tym:
4150 zł
 
I rata
1400 zł
 
II rata
1400 zł
 
III rata
1350 zł
 
drugiego stopnia - opłata za rok studiów oplata jednorazowa
3900 zł
 
opłata w dwóch ratach -- łącznie, w tym:
3900 zł
 
I rata
1950 zł
 
II rata
1950 zł
 
opłata w trzech ratach - łącznie, w tym:
4050 zł
 
I rata
1350 zł
 
II rata
1350 zł
 
III rata
1350 zł
 
Studia niestacjonarne - zaoczne:
 
 
pierwszego stopnia - opłata za rok studiów oplata jednorazowa
3500 zł
 
opłata w dwóch ratach - łącznie, w tym:
3500 zł
 
I rata
1750 zł
 
II rata
1750 zł
 
opłata w czterech ratach - łącznie, w tym:
3800 zł
 
I rata
950
 
II rata
950 zł
 
III rata
950 zł
 
IV rata
950 zł
 
drugiego stopnia - opłata za rok studiów
 
 
opłata jednorazowa
3900 zł
 
opłata w dwóch ratach - łącznie, w tym:
3900 zł
 
I rata
1950 zł
 
II rata
1950 zł
 
opłata w trzech ratach - łącznie, w tym:
4050 zł
 
I rata
1350 zł
 
II rata
1350 zł
 
III rata
1350 zł
II.
Powtarzanie zajęć:
 
 
powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych
2000 zł
 
powtarzanie roku studiów na studiach niestacjonarnych
3500 zł
 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz. i mniej) na studiach stacjonarnych
450 zł
 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz. i mniej) na studiach niestacjonarnych
400 zł
 
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (powyżej 30 do 60 godz.) na studiach stacjonarnych
900 zł
 
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (powyżej 30 do 60 godz.) na studiach niestacjonarnych
800 zł
 
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych
600 zł
 
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych
500 zł
 
ponowne przystąpienie do egzaminu/ zaliczenie przedmiotu na studiach stacjonarnych
150 zł
 
ponowne przystąpienie do egzaminu/ zaliczenie przedmiotu na studiach niestacjonarnych
100 zł
III.
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
 
 
różnice programowe -1 przedmiot semestralny/ roczny na studiach stacjonarnych
300 zł
 
różnice programowe -1 przedmiot semestralny/ roczny na studiach niestacjonarnych
250 zł
 
dodatkowa specjalizacja na studiach stacjonarnych
4000 zł
 
dodatkowa specjalizacja na studiach niestacjonarnych
3000 zł
kierunek: praca socjalna
 
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Wysokość opłaty
1.
Studia niestacjonarne - zaoczne:
 
 
pierwszego stopnia - opłata za rok studiów opłata jednorazowa
3500 zł
 
opłata w dwóch ratach - łącznie, w tym:
3500 zł
 
I rata
1750 zł
 
II rata
1750 zł
 
opłata w czterech ratach - łącznie, w tym:
3800 zł
 
I rata
950 zł
 
II rata
950 zł
 
III rata
950 zł
IV rata
950 zł
II.
Powtarzanie zajęć:
 
 
powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych
2000 zł
 
powtarzanie roku studiów na studiach niestacjonarnych
3500 zł
 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz. i mniej) na studiach stacjonarnych
450 zł
 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz. i mniej) na studiach niestacjonarnych
400 zł
 
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (powyżej 30 do 60 godz.) na studiach stacjonarnych
900 zł
 
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (powyżej 30 do 60 godz.) na studiach niestacjonarnych
800 zł
 
Powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych
600 zł
 
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych
500 zł
 
ponowne przystąpienie do egzaminu/ zaliczenie przedmiotu na studiach stacjonarnych
150 zł
 
ponowne przystąpienie do egzaminu/ zaliczenie przedmiotu na studiach niestacjonarnych
100 zł
III.
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
 
 
różnice programowe - 1 przedmiot semestralny/roczny na studiach stacjonarnych
300 zł
różnice programowe - 1 przedmiot semestralny/roczny na studiach niestacjonarnych
250 zł
 
dodatkowa specjalizacja na studiach stacjonarnych
4000 zł
 
dodatkowa specjalizacja na studiach niestacjonarnych
3000 zł
kierunek: politologia, specjalność: profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 
Tytuł opłaty - rodzaj usługi edukacyjnej
Wysokość opłaty
1.
Studia niestacjonarne - zaoczne:
 
 
pierwszego stopnia - opłata za rok studiów opłata jednorazowa
3500 zł
 
oplata w dwóch ratach - łącznie, w tym:
3500 zł
 
I rata
1750 zł
 
II rata
1750 zł
 
oplata w trzech ratach łącznie, w tym;
3650 zł
 
I rata
1250 zł
 
II rata
1200 zł
 
III rata
1200 zł
 
drugiego stopnia - opłata za rok studiów opłata jednorazowa
4000 zł
 
opłata w dwóch ratach - łącznie, w tym:
4     4000
 
I rata
2000 zł
 
II rata
2000 zł
 
opłata w trzech ratach - łącznie, w tym:
4150 zł
 
I rata
1450 zł
 
II rata
1400 zł
 
III rata
1300 zł
 
jednolite magisterskie - opłata za IV i V rok studiów opłata jednorazowa
3400 zł
 
opłata w dwóch ratach - łącznie, w tym:
3400 zł
 
ł rata
1700 zł
 
II rata
1 700
 
opłata w trzech ratach - łącznie, w tym:
3550
 
I rata
1200
 
II rata
1200
 
III rata
1150
II.
Powtarzanie zajęć:
 
 
powtarzanie roku studiów na studiach stacjonarnych
2000
 
powtarzanie roku studiów na studiach niestacjonarnych - zaocznych pierwszego stopnia
3500 zł
 
powtarzanie roku studiów na studiach niestacjonarnych - zaocznych drugiego stopnia
4    4000 zł
 
powtarzanie III roku studiów na studiach niestacjonarnych - zaocznych jednolitych magisterskich
3500 zł
 
powtarzanie IV i V roku studiów na studiach niestacjonarnych - zaocznych jednolitych magisterskich
3400 zł
 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego (30 godz. i mniej) na studiach stacjonarnych
450 zł
 
powtarzanie w całości przedmiotu semestralnego {30 godz. i mniej) na studiach niestacjonarnych
400 zł
 
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (powyżej 30 do 60 godz.) na studiach stacjonarnych
900
 
 
 
 
powtarzanie w całości przedmiotu rocznego (powyżej 30 do 60 godz.} na studiach niestacjonarnych
800
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach stacjonarnych
600 zł
powtarzanie seminarium dyplomowego na studiach niestacjonarnych
500 zł
ponowne przystąpienie do egzaminu/zaliczenie przedmiotu na studiach stacjonarnych
150 zł
ponowne przystąpienie do egzaminu/ zaliczenie przedmiotu na studiach niestacjonarnych
100 zł
III.
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
różnice programowe - 1 przedmiot semestralny/roczny na studiach stacjonarnych
300 zł
 
 
różnice programowe - 1 przedmiot semestralny/roczny na studiach niestacjonarnych
250 zł
 
 
dodatkowa specjalizacja na studiach stacjonarnych
4000
 
 
dodatkowa specjalizacja na studiach niestacjonarnych
3000 zł
 

 

WAŻNA INFORMACJA:

OD DNIA 01.01.2008 FAKTURY ZA STUDIA BĘDĄ WYSTAWIANE W CIĄGU 7 DNI OD DATY WPŁATY NA KONTO UW.
PROSIMY O ZGŁASZANIE POTRZEBY WYSTAWIENIA FAKTURY DLA FIRMY W WYŻEJ WYMIENIONYM CZASIE.
PO UPŁYWIE 7 DNI NIE BĘDZIE TO MOŻLIWE. 


Dokumenty dla firm opłacających koszty studiów pracownika, niezbędne do wystawienia faktury: wejście  

 
 
Numer konta, na które należy przekazywać opłaty za studia w IPSiR
(nie dotyczy studiów magisterskich II stopnia):
Uniwersytet Warszawski WSNSiR (34-00-00) - IPSiR
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
37 11602202 0000000060849499

 

 

Opłata za elektroniczną legitymację studencką: kliknij tutaj


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI