IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Opłaty 2010/11

Opłaty za usługi edukacyjne w IPSiR w roku akademickim 2010/11 - dokument pdfWAŻNA INFORMACJA:

OD DNIA 01.01.2008 FAKTURY ZA STUDIA BĘDĄ WYSTAWIANE W CIĄGU 7 DNI OD DATY WPŁATY NA KONTO UW.
PROSIMY O ZGŁASZANIE POTRZEBY WYSTAWIENIA FAKTURY DLA FIRMY W WYŻEJ WYMIENIONYM CZASIE.
PO UPŁYWIE 7 DNI NIE BĘDZIE TO MOŻLIWE. 


Dokumenty dla firm opłacających koszty studiów pracownika, niezbędne do wystawienia faktury: wejście  

 
 
Numer konta, na które należy przekazywać opłaty za studia w IPSiR
(nie dotyczy studiów magisterskich II stopnia):
Uniwersytet Warszawski WSNSiR (34-00-00) - IPSiR
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
37 11602202 0000000060849499

 

 

Opłata za elektroniczną legitymację studencką: kliknij tutaj


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI