IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
OPŁATY 2011/2012

 

 
 
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
studia pierwszego stopnia, licencjackie
niestacjonarne wieczorowe 3-letnie
 
Opłata za rok studiów jednorazowa   4000 zł
 opłata w dwóch ratach
I rata            2000 zł
II rata           2000 zł
       opłata w trzech ratach – łącznie     4150 zł
I rata   1400 zł
II rata 1400 zł
III rata 1350 zł
 
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
studia pierwszego stopnia, licencjackie
niestacjonarne zaoczne 3-letnie
 
Opłata za rok studiów wynosi:
Opłata jednorazowa - 3500 zł
Opłata w dwóch ratach, łącznie - 3500 zł, raty po 1750 zł każda
Opłata w czterech ratach, łącznie - 3800 zł, raty po 950 zł każda
 
 
praca socjalna
studia I stopnia licencjackie
wieczorowe 3-letnie
 
opłata  za jeden rok studiów w dwóch ratach – łącznie 4000 zł
 w tym: I rata 2000 zł II rata 2000 zł
opłata za jeden rok studiów w trzech ratach – łącznie 4150 zł
 w tym: I rata 1400 zł II rata 14000 zł III rata 1350 zł
 
 
praca socjalna
studia I stopnia licencjackie
niestacjonarne zaoczne 3-letnie
 
 Opłata za rok studiów wynosi:
Opłata jednorazowa - 3500 zł
Opłata w dwóch ratach, łącznie - 3500 zł, raty po 1750 zł każda
Opłata w czterech ratach, łącznie - 3800 zł, raty po 950 zł każda
 
 
 
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
studia II stopnia magisterskie
niestacjonarne zaoczne 2-letnie

opłata  za jeden rok studiów w dwóch ratach – łącznie 3900 zł
 w tym: I rata 1950 zł II rata 1950 zł
opłata za jeden rok studiów w trzech ratach – łącznie 4050 zł
 w tym: I rata 1350 zł II rata 1350 zł III rata 1350 zł
 
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
studia II stopnia magisterskie
niestacjonarne wieczorowe 2-letnie

opłata  za jeden rok studiów w dwóch ratach – łącznie 4400 zł 
w tym: I rata 2200 zł II rata 2200 zł
opłata za jeden rok studiów w trzech ratach – łącznie 4550 zł 
w tym: I rata 1600 zł II rata 1600 zł III rata 1350 zł
 
 

 

WAŻNA INFORMACJA:

OD DNIA 01.01.2008 FAKTURY ZA STUDIA BĘDĄ WYSTAWIANE W CIĄGU 7 DNI OD DATY WPŁATY NA KONTO UW.
PROSIMY O ZGŁASZANIE POTRZEBY WYSTAWIENIA FAKTURY DLA FIRMY W WYŻEJ WYMIENIONYM CZASIE.
PO UPŁYWIE 7 DNI NIE BĘDZIE TO MOŻLIWE. 


Dokumenty dla firm opłacających koszty studiów pracownika, niezbędne do wystawienia faktury: wejście  

 
 
Numer konta, na które należy przekazywać opłaty za studia w IPSiR
(nie dotyczy studiów magisterskich II stopnia):
Uniwersytet Warszawski WSNSiR (34-00-00) - IPSiR
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
37 11602202 0000000060849499

 

 

Opłata za elektroniczną legitymację studencką: kliknij tutajIPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI