IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Wybory 2012

Dr hab. prof. UW Wojciech Pawlik - nowym dziekanem Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Dr hab. prof. UW Beata Łaciak oraz doc. dr Joanna Zamecka - nowymi prodziekanami Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 

 

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *****

 

 

 

 

 
 
 
 
*****
 
 
 
 
Sprawozdanie Wydziałowej Komisji Wyborczej
z wyborów przeprowadzonych na zebraniach wyborczych
w dniach 14.02 – 21.03 2012 r.
 
 
Wybory przedstawicieli niesamodzielnych pracowników naukowych do Kolegium Elektorów Uniwersytetu, w kadencji 2012-2016
Data zebrania wyborczego: 14.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1. dr Gawkowska Anata
2. dr Zamecka Joanna
 
Wybory kandydata (z grona niesamodzielnych pracowników naukowych) na kandydata na członka Senatu w kadencji 2012 - 2016
Data zebrania wyborczego: 14.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1. dr Bartnik Adriana
 
Wybory przedstawicieli niesamodzielnych pracowników naukowych do Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, w kadencji 2012-2016
Data zebrania wyborczego: 14.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1.dr Bartnik Adriana
2.dr Gawkowska Aneta
3.dr Górecki Mirosław
4.dr Kaźmierczak Tomasz
5.dr Krajewska Anna
6.dr Kumaniecka-Wiśniewska Agnieszka
7.dr Możdzyński Paweł
8.dr Olech Anna
9.dr Oliwińska Iwona
10.dr Rymsza Marek
11.dr Śmigielska Joanna
      12.dr Zamecka Joanna
 
Wybory przedstawicieli niesamodzielnych pracowników naukowych do Rady Naukowej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, w kadencji 2012-2016
Data zebrania wyborczego: 14.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1.dr Bieńko Mariola
2.dr Gawkowska Aneta
3.dr Hoffmann Beata
4.dr Łukasiuk-Gmurczyk Magdalena
5.dr Oliwińska Iwona
6.dr Rosochacka-Gmitrzak Magdalena
7.dr Rymsza Marek
 
 
 
 
 
Wybory przedstawicieli niesamodzielnych pracowników naukowych do Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, w kadencji 2012-2016
Data zebrania wyborczego: 14.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1.doc. dr Bielecka Elżbieta
2.dr Górecki Mirosław
3.dr Kaźmierczak Tomasz
4.dr Olech Anna
5.dr Stachowska Ewa
6.dr Woźniakowska-Fajst Dagmara
7.dr Zamecka Joanna
 
Wybory przedstawicieli samodzielnych pracowników naukowych do Kolegium Elektorów Uniwersytetu, w kadencji 2012-2016
Data zebrania wyborczego: 15.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1.dr hab. Białecki Ireneusz, prof. UW
2.dr hab. Jakubowska-Branicka Iwona, prof. UW
3.dr hab. Łaciak Beata, prof. UW
4.dr hab. Melchior Małgorzata, prof. UW
5.dr hab. Rudowski Tomasz
6.dr hab. Utrat-Milecki Jarosław, prof. UW
 
Wybory kandydata (z grona samodzielnych pracowników naukowych) na kandydata na członka Senatu w kadencji 2012 - 2016
Data zebrania wyborczego: 15.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1. dr hab. Fatyga Barbara, prof. UW
 
Wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Wydziału, w kadencji 2012-2016
Data zebrania wyborczego: 16.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1.mgr Cicirko Małgorzata
2.mgr Leszczyńska Elżbieta
3.mgr Szałas Edyta
 
Wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Kolegium Elektorów Uniwersytetu, w kadencji 2012-2016
Data zebrania wyborczego: 16.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1.Waszak Zofia
 
     Wybory kandydata (z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) na kandydata na członka Senatu w kadencji 2012-2016
Data zebrania wyborczego: 16.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1. mgr Tygielski Maciej
 
Wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, w kadencji 2012-2016
Data zebrania wyborczego: 16.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1.mgr Kwarcińska Lucyna
2.mgr Szałas Edyta
 
Wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Naukowej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, w kadencji
2012-2016
Data zebrania wyborczego: 16.02.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1.Łastowska Urszula
2.mgr Misiak Iwona
 
Wybory indykacyjne kandydatów na stanowisko Dziekana WSNSiR, w kadencji 2012-2016
Data zebrania wyborczego: 21.03.2012
W przeprowadzonych głosowaniach do następnej tury przeszli:
1. dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW
2. dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW
 
Wybory uzupełniające przedstawicieli samodzielnych pracowników naukowych do Kolegium Elektorów Uniwersytetu, w kadencji 2012-2016
Data zebrania wyborczego: 21.03.2012
W przeprowadzonych głosowaniach wybrano:
1. dr hab. Jolanta Arcimowicz
 
 

 

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI