IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Katedry i Zakłady

centrala: 55-307-00

 

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej
pokój 18, tel. 55 30 710; pokój 46, tel. 55 30 732 

w ramach Katedry:

     Ośrodek Badania Praw Człowieka
     pokój 46, tel. 55 30 732; pokój 15, tel. 55 30 703

     Pracownia Prawa Policyjnego
     pokój 18, tel. 55 30 710     

 

Katedra Pedagogiki Społecznej
pokój 51, tel. 55 30 742

pokój 52, tel. 55 30 743

w ramach Katedry:

      Ośrodek Badania Problemów Nietolerancji
      pokój 51, tel. 55 30 742

  

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej
pokój 49 tel. 55 30 740, pokój 50, tel. 55 30 741


Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej
pokój 36, tel. 55 30 724; pokój 38, tel. 55 30 730
pokój 54, tel. 55 30 745; pokój 62, tel. 55 30 751

w ramach Zakładu:

     Pracownia Metodyki Resocjalizacyjnej
     pokój 36, tel. 55 30 724 

     Ośrodek Socjoterapii
     pokój 38, tel. 55 30 730 


Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej 
pokój 53, tel. 55 30 744
pokój 57, tel. 55 30747 


Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych
pokój 56, tel. 55 30 746 

Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych
pokój 56, tel. 55 30 746
european.penology@ipsir.uw.edu.pl


Zakład Psychologii Dewiacji
pokój 20, tel. 55 30 759; pokój 21, tel. 55 30 715 


Zakład Socjologii Zmian Społecznych
pokój 59, tel. 55 30 749 

pokój 63

 
Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej
pokój 58, tel. 55 30 748; pokój 60, tel. 55 30 750 


Pracownia komputerowa
pokój 19, tel. 55 30 713, pokój 19a, tel. 55 30 712 

 


 

 

KATEDRA KRYMINOLOGII I POLITYKI KRYMINALNEJ

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński rzepa@uw.edu.pl - Kierownik Katedry 
dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk
dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska b.gruszczynska@uw.edu.pl 
dr hab. prof. UW Zbigniew Lasocik zlasocik@uw.edu.pl
dr Barbara Błońska
dr Łukasz Chojniak
dr Andrij Kosylo
dr Maria Niełaczna maria.nielaczna@gmail.com 
dr Witkowska-Rozpara
dr Dagmara Woźniakowska-Fajst 
mgr Emilia Rekosz-Cebula
mgr Łukasz Wieczorek lukasz.wieczorek@uw.edu.pl

w ramach Katedry:

      OŚRODEK BADANIA PRAW CZŁOWIEKA 
      prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Kierownik Ośrodka 
      dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska 
      dr hab. prof. UW Zbigniew Lasocik 
     
      

      PRACOWNIA PRAWA POLICYJNEGO
     
       

KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ 

dr hab. prof. UW Janusz Surzykiewicz januszsurzykiewicz@googlemail.comKierownik Katedry  
doc. dr hab. Danuta Lalak dlak@uw.edu.pl 
dr hab. Mirosław Górecki mgorec@uw.edu.pl 
dr Aneta Ostaszewska – Sekretarz  
dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek k.maraszek@uw.edu.pl 
dr Bohdan Skrzypczak bohdans@cal.org.pl

w ramach Katedry:

       OŚRODEK BADANIA PROBLEMÓW NIETOLERANCJI
       doc. dr hab. Danuta Lalak – Kierownik Ośrodka 
       dr hab. Mirosław Górecki
       


KATEDRA SOCJOLOGII NORM, DEWIACJI I KONTROLI SPOŁECZNEJ

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski JerzyKwasniewski@uw.edu.pl  - Kierownik Katedry 
prof. dr hab. Andrzej Potocki a.potocki@uw.edu.pl

doc. dr Joanna Zamecka joanna.zamecka@uw.edu.pl  
dr Monika Abucewicz MAbucewicz@uw.edu.pl
dr Mikołaj Pawlak  mikolajpawlak@uw.edu.pl
dr Piotr Raźniewski p.razniewski@uw.edu.pl 
dr Stanisław Tyszka Stanislaw.Tyszka@eui.euZAKŁAD PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ

dr hab. prof. UW Tomasz Rudowski tomasz_rudowski@interia.pl - Kierownika Zakładu
dr hab. prof. UW Andrzej Rejzner a.rejzner@uw.edu.pl 
doc. dr Elżbieta Bielecka elabielecka@gmail.com
dr Jan Banasiak j.banasiak@uw.edu.pl 
dr Agnieszka Salamucha
dr Dariusz Schmidt d.schmidt@uw.edu.pl - Sekretarz
dr Paweł Szczepaniak paszczep@interia.pl 
  

w ramach Zakładu:

       PRACOWNIA METODYKI RESOCJALIZACYJNEJ

       dr hab. prof. UW Andrzej Rejzner
       dr Jan Banasiak
        

       OŚRODEK SOCJOTERAPII
      
         ZAKŁAD PRAWA I POLITYKI PENITENCJARNEJ 

dr hab. prof. UW Michał Porowski - Kierownik Zakładu
dr hab. Barbara Kowalska-Ehrlich
dr hab. Adam Redzik a.redzik@uw.edu.pl
dr Paweł Kobes pawel.kobes@interia.pl 
dr Tomasz Przesławski tomasz.przeslawski@gmail.com - Sekretarz
mgr Maciej Tygielski tygiel@poczta.fm
 


ZAKŁAD PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH BADAŃ INTEGRALNOKULTUROWYCH

dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki j.utrat-milecki@uw.edu.pl - Kierownik Zakładu 
doc. dr Jadwiga Królikowska j.krolikowska@uw.edu.pl
dr Bogusława Filipowicz b.filipowicz@uw.edu.pl
dr Łukasz Ostrowski docent49@wp.pl - Sekretarz
dr Sylwia Różycka-Jaroś

w ramach Zakładu:

             EUROPEJSKI OŚRODEK STUDIÓW PENOLOGICZNYCH
             dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki  j.utrat-milecki@uw.edu.pl - Kierownik Ośrodka
             doc. dr Jadwiga Królikowska  j.krolikowska@uw.edu.plZAKŁAD PSYCHOLOGII DEWIACJI

dr hab. prof. UW Krystyna Ostrowska kostrowska@wp.pl - Kierownik Zakładu   
dr Ewa Kiliszek e.kiliszek@uw.edu.pl 
dr Grzegorz Kudlak grzegorz.kudlak@uw.edu.pl  
dr Ewa Michałowska e.michalowska@uw.edu.pl
dr Wojciech Wypler w.wypler@uw.edu.plZAKŁAD SOCJOLOGII ZMIAN SPOŁECZNYCH

prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska m.libiszowska@uw.edu.pl  - Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Władysław Misiak wmisiak@o2.pl 
dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska ebudakowska@uw.edu.pl  - Sekretarz 
dr Barbara Stachowska ewa.stachowska@uw.edu.plZAKŁAD TEORII I METOD PRACY SOCJALNEJ

dr hab. prof. UW Jerzy Szmagalski j.szmagalski@uw.edu.pl - Kierownik Zakładu
dr Tomasz Kaźmierczak kazmierczak@uw.edu.pl  - Sekretarz 
dr Marta Łuczyńska luczynska@uw.edu.pl 
dr Sebastian Michalik s.michalik@uw.edu.pl
dr Anna Olech olech@uw.edu.pl   
dr Katarzyna Szumlewicz


PRACOWNIA KOMPUTEROWA
dr hab prof. UW Beata Gruszczyńska b.gruszczynska@uw.edu.pl  - Kierownik Pracowni 


PEŁNOMOCNIK DYREKTORA IPSiR UW DS. PRAKTYK STUDENCKICH
dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska       ebudakowska@uw.edu.pl
pokój 59
 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI