IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Pracownia komputerowa
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Kierownik: dr Beata Gruszczyńska
 
KONTAKT
 
tel.: (022) 55-307-12
 
 
 
Pracownia komputerowa przeznaczona jest dla studentów IPSiR zarówno do zajęć dydaktycznych, jak i własnych prac. W Pracowni znajduje się 14 stanowisk wyposażonych w komputery PC połączone siecią LAN zarządzaną przez wewnętrzny serwer. Komputery mają stały dostęp do internetu.
 
Wszystkie stanowiska pracy wyposażone są w przeglądarkę internetową Explorer i oprogramowanie Microsoft Office. Pracownia komputerowa posiada licencję na korzystanie z Systemu Prawnego LEX.
 
Poza zajęciami dydaktycznymi, Pracownia otwarta jest w godzinach dyżurów studentów ustalanych w każdym semestrze.
 
ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI
 
Studenci korzystający z pracowni zobowiązani są wpisać swoje dane, tj. imię, nazwisko, rok studiów oraz numer stanowiska i godzinę rozpoczęcia pracy do specjalnego zeszytu. Godzinę zakończenia pracy należy wpisać przy wyjściu.
 
 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
 
Wstęp do Informatyki - I r.
Trendy przestępczości w Europie - IV r.
Zastosowanie technik komputerowych w analizie socjologicznej - IV r.
Europejska baza danych o przestępczości - IV, V r.
DOSTĘP DO PROGRAMU LEX Omega
Na pulpicie komputerów ikona LEX
DOSTĘP DO KATALOGU BIBLIOTECZNEGO
Na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej www.buw.uw.edu.pl – wybierz Katalog bibliotek UW
  
DOSTĘP DO BAZ DANYCH
Na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej www.buw.uw.edu.pl – wybierz Wydawnictwa elektroniczne

   

IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI