IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Rada Naukowa
CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ W KADENCJI 2012-2016
 
 
Przewodniczący
dr hab. prof. UW Stanisław Szmagalski

Członkowie stali
 

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski
prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska                   

prof. dr hab. Władysław  Misiak                                         

prof. dr hab. Andrzej Potocki             

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński                                       

                   

dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska

dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk

dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska

dr hab. Barbara Kowalska-Ehrlich

doc. dr hab. Danuta Lalak
dr hab. prof. UW Zbigniew Lasocik
dr hab. prof. UW Krystyna Ostrowska
dr hab. prof. UW Michał Porowski

dr hab. Adam Redzik
dr hab. prof. UW Andrzej Rejzner
dr hab. prof. UW Tomasz Rudowski
dr hab. prof. UW Janusz Surzykiewicz
dr hab. prof. UW Stanisław Szmagalski
dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki

 Z-ca Dyrektora IPSiR
dr Ewa Stachowska


Przedstawiciele Młodej Kadry

doc. dr Elżbieta Bielecka
dr hab. Mirosław Górecki
dr Tomasz Każmierczak
dr Anna Olech
dr Dagmara Woźniakowska-Fajst
doc. dr Joanna Zamecka


Przedstawiciele Pracowników Administracji i Obsługi

mgr Lucyna Kwarcińska
mgr Edyta Szałas


Przedstawiciele Samorządu Studentów

Ewelina Rędzia-Woźniak
Emma Kosyło
Jowita Pampuch
Katarzyna Marczewska
Adrianna Rzeplińska
Zofia Bieleszuk


Sala Konferencyjna - miejsce obrad Rady Naukowej IPSiR

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI