IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
SYMPOZJUM NAUKOWE IPSiR 16.03.2009

PROGRAM:

10.00
Przywitanie uczestników, otwarcie obrad – Dyrektor IPSiR UW

10.15-10.35
Ewa Kiliszek „Rodzina wieloproblemowa w nadzorze sądowego kuratora rodzinnego”

Dyskusja

10.45-11.05
Andrij Kosylo „Pomoc prawna a prawa człowieka”

Dyskusja

11.15-11.35
Sebastian Michalik „Polityka uznania a teoria i praktyka pracy socjalnej”

Dyskusja

11.45-12.05
Łukasz Ostrowski „Językoznawstwo kognitywne i jego możliwości w badaniach nad wpływem światopoglądu na opis świata społecznego”

Dyskusja

12.15-12.35
Andrzej Potocki „Kościół katolicki w Polsce wobec osób przyjmujących narkotyki – zadania, szanse, działania”

Dyskusja

12.45-13.30 Przerwa na lunch w bufecie

13.30-13.50
Piotr Raźniewski „Planowana zmiana społeczna jako narzędzie kontroli społecznej”

Dyskusja

14.00-14.20
Adam Redzik „Przestępstwo szpiegostwa w polskim prawie karnym. Rys historyczno-porównawczy”

Dyskusja

14.30-14.50
Dariusz Szmitd „Zachowania proksemiczne i zatłoczenie a funkcjonowanie zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych”

Dyskusja

15.00-15.20
 Ewa Stachowska „Kulturowe konsekwencje dyktatu rynkowego. Od kultury lojalności do kultury przeżyć i wyprzedaży”

Dyskusja

15.30-15.50
Dagmara Woźniakowska-Fajst „Przestępczość nieletnich dziewcząt w świetle wyników badań”

Dyskusja

16.00-16.20
Wojciech Wypler „Aktualne trendy w badaniach nad kłamstwem w psychologii”

Dyskusja

16.30 Podsumowanie Sympozjum. Zakończenie.

 

SYMPOZJUM NAUKOWE IPSIR 2009

 

 

... odbyło się 16 marca w sali 44 budynku IPSiR UW

Sympozjum otworzył dyrektor IPSiR prof. Jerzy Kwaśniewski

 

 Przewodnictwo obrad objęła prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska

Jako pierwsza dr Ewa Kiliszek mówi o "Rodzinie problemowej w nadzorze sądowego kuratora rodzinnego"

 

         .... audytorium ....

 

 


 

 dr Ewa Kiliszek kontynuuje prezentację ....

 Mówi prof. Aleksander Husak z Akademii Pedagogiki Społecznej, Łuck, Ukraina

 

dr Andrij Kosylo wygłasza referat nt. "Pomoc prawna a prawa człowieka"

 

  .... audytorium powiększa się .......

 

 

 

Głos w dyskusji zabiera dr Adam Redzik

 


Przemawia - w dyskusji - dr Piotr Raźniewski

 

dr Sebastian Michalik: "Polityka uznania a teoria i praktyka pracy socjalnej"

 

dyskutuje prof. Krystyna Ostrowska .....

 

dyskutuje dr Teodor Bulenda .....

 

dr Łukasz Ostrowski zaczyna mówić o: Językoznawstwie kognitywnym i jego możliwościach w badaniach nad wpływem światopoglądu na opis świata społecznego"

 ... słuchamy ....

 prof. Andrzej Potocki mówi o: Kościele Katolickim w Polsce wobec osób przyjmujących narkotyki - zadania, szanse, działania"

 

 

 


Przerwa regeneracyjna i dyskusja kuluarowa

 

 

 


 

 

 

Po przerwie referat wygłosił dr Piotr Raźniewski: "Planowana zmiana społeczna jako narzędzie kontroli społecznej"

 

 

 

Przewodnictwo obrad objął prof. Jarosław Utrat - Milecki

Dr Adam Redzik wygłosił referat nt.: "Przestępstwa szpiegostwa w polskim prawie karnym. Rys historyczno - porównawczy"

 

dr Dariusz Schmidt przedstawił w ciemnościach referat nt. "Zachowania proksemiczne i zatłoczenie a funkcjonowanie zamkniętych instytucji resocjalizacyjnych" 

 

                     

 

 dr Ewa Stachowska mówi o kulturowych konsekwencjach dyktatu rynkowego. Od kultury lojalności do kultury przezyć i wyprzedaży"

 

 

dr Dagmara Woźniakowska - Fajst przedstawiła referat nt. "Przestępczości nieletnich dziewcząt w świetle wyników badań"

 

.... natomiast dr Wojciech Wypler mówił o: "Aktualnych trendach w badaniach nad kłamstwem w psychologii".

 

                     UCZESTNICY

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI