IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
SYMPOZJUM NAUKOWE IPSiR 2011

                                                             SYMPOZJUM NAUKOWE IPSiR 2011

                                                                                                                          18 marca 2011

 

 

 

                                                     

NAJWYTRWALSI UCZESTNICY

                                     

 

 

SYMPOZJUM NAUKOWE

IPSiR 2011

Warszawa 18 marca, piątek, godz. 9.00 gmach IPSiR UW ul. Podchorążych 20 sala. 32

Wyłożone zostaną referaty:

Monika Abucewicz: Dominacja ideologiczna jako determinanta współczesnych procesów wyzysku - próba ujęcia krytycznego

Jarosław Gara: Przedmiot zainteresowania i specyfika badań pedagogiczno - antropologicznych o profilu hermeneutyczno - fenomenologicznym

Marcin Gągolewski: Implementacja socjobiologii i psychologii ewolucyjnej na grunt kryminologii

Jerzy Kwaśniewski: Prawo totalitarne w działaniu; spory z PRL o prawdę i prawo

Władysław Misiak: Metropolie: Berlin, Warszawa, Praga w procesach globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem problemów patologii społecznej

 

                                                                          Sesja 1

               9.00-9.15

               Wojciech   Kostecki: Logika stosunków międzynarodowych: anarchia - hierarchia - tożsamość       DYSKUSJA

            

                9.20-9.35

                Ewa Stachowska: Dyktat kulturowy. Między modą a tradycją DYSKUSJA

 

                9.40-9.55

                Piotr Raźniewski: Niedożywienie w dobie nadprodukcji żywności. Czy osoby niedożywione potrzebują strawy

                duchowej?          DYSKUSJA

 

                10.00-10.15

                Tomasz Kaźmierczak: (Re)integracja społeczna i zawodowa - nowy obszar czy nowy typ służb    

                 społecznych?     DYSKUSJA

 

                10.20-10.35

                Bogusława Filipowicz: Pamięć o realiach społecznych w II RP we wspomnieniach ocalałych z Zagłady Żydów

                DYSKUSJA

                                                             Sesja 2

                 10.40-10.55

                 Andrzej Potocki: W poszukiwaniu aksjonormatywnej perspektywy obyczajów towarzyskich      DYSKUSJA

 

                 11.00-11.15

                 Wojciech Wypler: Założenia teoretyczne kwestionariusza postaw wobec prawa, pracodawcy i 

                 podstawowych norm społecznych               DYSKUSJA

 

                 11.20 -11.35

                 Paweł Sczepaniak: Implikacje koncepcyjne i organizacyjne wprowadzenia monitoringu   

                 elektronicznego do polskiego więziennictwa      DYSKUSJA

 

                  

                  11.40-11.55

                  Irena Rzeplińska: Nieletni w społeczeństwie. Obraz nieletnich sprawców czynów karalnych  dawniejszych                 

                  i współczesnych.            DYSKUSJA

 

                 12.00-12.1 5

                 Andriy Kosyło: Przestępstwa popełniane w związku z nielegalnym przejęciem przedsiębiorstwa    DYSKUSJA

 

      PRZERWA NA LUNCH 12.15 - 1 2.45 ZAPRASZAMY DO BUFETU IPSiR

 

                                                                           Sesja 3

                    12.45-13.00

                    Jarosław Utrat-Milecki: Narodziny systemu penitencjarnego - analiza integralno kulturowa        DYSKUSJA

 

                    13.05-13.20

                    Adam Redzik:  Szkoła Juliusza Makarewicza - Rafał Lemkin             DYSKUSJA

 

                   13.25-13.40

                   Łukasz Ostrowski: Kuba Czarownik i jego magia. Przyczynek do socjologii polowań na czarownice    DYSKUSJA

 

                   13.45-14.00

                   Sylwia Rożycka-Jaroś: Karcenie dzieci; czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca karalność?   DYSKUSJA

 

                                                                        Sesja 4

                   14.05-14.20

                   Janusz Surzykiewicz:  

                   Agresywne cechy osobowości a potrzeba stymulacji moralnej w profilaktyce nastawień i  zachowań agresywnych     

                   DYSKUSJA

 

                  14.25-14.40

                  Katarzyna Rychlicka-Maraszek:  Transmisja wartości w rodzinie korporacyjnej          DYSKUSJA

 

                  14.45-15.00

                  Tomasz Rudowski:  Edukacja plastyczna i arteterapia w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie.                   

                  DYSKUSJA

 

                  15.05-15.20

                  Monika Figiel: Pustelnia jako działanie społeczne                      DYSKUSJA

                 

                  15.25-15.40

                  Jadwiga Królikowska: Uwarunkowania ubóstwa i dobroczynności we współczesnym świecie     DYSKUSJA

 

                                ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI