IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
SYMPOZJUM NAUKOWE IPSiR 26.03.2010

 

                                        SYMPOZJUM NAUKOWE IPSiR UW 2010  

                                   

                              

                                                                                                                                                               

 

SYMPOZJUM NAUKOWE IPSiR 2010

 

26, piątek, marca 2010r.

Warszawa, ul. Podchorążych 20, sala 44, godz. 9.00 – 17. 30

sesja 1

9.00-9.15

Tomasz Kaźmierczak:

Współczesne służby społeczne - czy obserwujemy kształtowanie się

nowego paradygmatu?

DYSKUSJA

 

9.20-9.35

Monika Abucewicz:

Postmodernizm z perspektywy teorii krytycznej czyli o dominacji ideologii

neoliberalnej i o totalitarnych metodach kontroli w kapitalistycznych

demokracjach

DYSKUSJA

 

9.40-9.55

Piotr Raźniewski:

Socjologia rozwiązywania problemów społecznych – przedsiębiorczość jako

panaceum

DYSKUSJA

 

10.00-10.15

Kazimierz W. Frieske:

Koncepcja governance: migotanie idei

DYSKUSJA

10.20-10.35
Daniel Wicenty:
Trzy dekady (na)przeciw SB: nieznany wymiar
biografii Adama Podgóreckiego
DYSKUSJA

10.40-10.55

Bogusława Filipowicz:

Zakres władzy sędziowskiej króla na podstawie

Biblii

DYSKUSJA

 

11.00-11.15

Jarosław Gara:

Pseudopedagogiczność jako przesłanka analizy

etiologii nieprzystosowania społecznego

DYSKUSJA 

 

11.20-11.35

Danuta Lalak:

Profil społeczno - motywacyjny studentów rozpoczynających studia na

kierunku praca socjalna. Analiza porównawcza - Polska - Ukraina – Niemcy

DYSKUSJA

11.40-11.55

Ewa Stachowska:

Kulturowe i religijne przemiany w XXI wieku

 

12.00-12.15

Maria Libiszowska-Żółtkowska:

Studenci o religii

DYSKUSJA

 

12.20-12.35

Janusz Surzykiewicz:

Społeczno-środowiskowe badania polskich parafii w Bawarii  

DYSKUSJA

 

12.40-12.55

Elżbieta Budakowska:

ETNICZNOŚĆ POLSKA NA TLE BRAZYLIJSKIEGO SYNKRETYZMU

DYSKUSJA 

 

 

PRZERWA NA LUNCH   13.00 – 13.30    ZAPRASZAMY DO BUFETU IPSiR

sesja 4

13.30-13.45

Katarzyna Dąbrowska:

Paternalizm i partnerstwo w relacjach terapeuta-pacjent w świetle

interakcjonizmu symbolicznego

DYSKUSJA

 

13.50-14.05

Justyna Klingemann:

Raz uzależniony, zawsze uzależniony? Strategie porzucania kariery

dewiacyjnej

DYSKUSJA

 

14.10-14.25

Elżbieta Bielecka: 

Młodzież zagrożona prostytucją i spędzająca czas w centrach handlowych

- badania pilotażowe

DYSKUSJA

 

Dagmara Woźniakowska - Fajst:

Stalking a przestępstwo mobbingu

DYSKUSJA

 

14.50-15.05

Ewa Kiliszek:

Obraz rodziny w świetle dotychczasowych badan kryminologicznych.

Problematyka, stosowane metody i techniki

DYSKUSJA

 

Ewa Michałowska: 

Zmiany rozwojowe w cechach osobowości, systemie wartości                  

i strategiach działania młodzieży

DYSKUSJA

 

15.30-15.45

Wojciech Wypler:

Kontrowersje wokół problematyki kwestionariuszowego pomiaru uczciwości

DYSKUSJA

 

15.50-16.05

Krystyna Ostrowska, Aleksandra Szymanowska:

Przeżywanie emocji przez Polaków w okresie zmian społeczno ustrojowych

DYSKUSJA 

 

16.10-16.25

Paweł Szczepaniak: Przemoc a organizacja i zarządzanie więzieniem

DYSKUSJA

 

16.30-16.45

Teodor Szymanowski: Postępowanie z recydywistami w polskim prawie karnym

DYSKUSJA

 

16.50-17.05

Łukasz Ostrowski: Kara jako rytuał

DYSKUSJA

 

17.10-17.25

Jarosław Utrat-Milecki:  Klasyfikacja teorii kary

DYSKUSJA

 

 

 

            17. 30  ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM

 

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI