IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Komisje i zespoły

 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia WSNSiR

    dr Marek Rymsza – Przewodniczący
    dr hab. Jolanta Arcimowicz – przedstawicielka nauczycieli akademickich
    dr Agata Gójska – przedstawicielka nauczycieli akademickich
    dr Mirosław Górecki – przedstawiciel nauczycieli akademickich
    dr Ewa Kiliszek – przedstawicielka nauczycieli akademickich
    dr hab. Paweł Możdżyński – przedstawiciel nauczycieli akademickich
    dr hab. Adam Redzik – przedstawiciel nauczycieli akademickich
    mgr Stanisław Skarżyński – przedstawiciel Samorządu Doktorantów
    Jowita Pampuch – przedstawicielka Samorządu Studentów
    Dominika Piskorska – przedstawicielka Samorządu Studentów

 

 

 

Zespoły instytutowe

 

Zespół ds. Projektowania Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Przewodniczący – dr hab. Adam Redzik

Członkowie:

Dr Aneta Ostaszewska

Dr Stanisław Tyszka

Jowita Julia Pampuch (przedstawicielka studentów)

 

Zespół ds. Wdrażania Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Przewodniczący – dr hab. M. Górecki

Członkowie:

Dr Mikołaj Pawlak

Dr Sylwia Różycka-Jaroś

Izabela Poniatowska (przedstawicielka studentów)

 

Zespół ds. Oceny Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Przewodnicząca – dr Ewa Kiliszek

Członkowie:

Dr Tomasz Przesławski

Dr Piotr Raźniewski

Sebastian Zieliński (przedstawiciel studentów)

 

 

Wszelkie uwagi i propozycje związane z podnoszeniem jakości kształcenia w IPSiR prosimy kierować do Przewodniczących Zespołów Instytutowych.


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI