IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Rejestracje

W środę 22 października o godz. 21.00 rozpocznie się rejestracja na dwa dodatkowe fakultety: "Pomoc dziecku i rodzinie""Pozarządowe i inicjatywy lokalne".

 

Podania o dopisanie do fakultetów i seminariów nie będą przyjmowane, dopóki będą wolne miejsca w innych grupach.

 

 

NOWE SEMINARIA MAGISTERSKIE:

 

 


Poniższe seminaria nie figurują jeszcze w rejestracji, jednak chętni mogą zgłosić się na pierwsze spotkanie w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą.

 

 

1.

 

Zapraszam na seminarium magisterskie.

Tematyka seminarium i przygotowywanych w jego ramach prac obejmować będzie następującą problematykę:

  • społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: problemy wizerunku działań społecznych, miejsce i rola NGO w społecznościach lokalnych, media obywatelskie, edukacja obywatelska, kapitał społeczny, wolontariat.
  • pomoc społeczna i praca socjalna;
  • animacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem animacji kultury.  

 

Seminarium będzie się odbywać we wtorki o godzinie 15 w sali 111 na w ISNS, na Nowym Świecie. Na pierwsze spotkanie zapraszam  14 października. Na szczegółowe pytania chętnie odpowiem pod adresem madud@gazeta.pl

 

Magda Dudkiewicz

 

 

2.

 

Seminarium magisterskie 2014/2015

 

Zainteresowanych studentów 2-letnich stacjonarnych studiów magisterskich zapraszam w roku akademickim 2014/2015 na seminarium magisterskie dotyczące problematyki profesjonalizacji sektora pozarządowego i jego relacji z otoczeniem zewnętrznym.

 

Temat seminarium: Trzeci sektor w Polsce: profesjonalizacja, infrastruktura oraz relacje z państwem i rynkiem

 

Tematyka seminarium obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

1.            Profesjonalizacja działalności pozarządowej: blaski i cienie.

2.            Praca socjalna i inne helping professions w organizacjach pozarządowych.

3.            Infrastruktura trzeciego sektora w Polsce.

4.            Współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi  i służbami społecznymi.

5.            Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem.

6.            Dialog obywatelski i demokracja partycypacyjna: obywatele wobec państwa i decyzji publicznych.

7.            Organizacje not-for-profit jako przedsiębiorstwa społeczne

 

Zapraszam zainteresowanych tematyką studentów WSNSiR UW, zapisy – drogą mailową

kontakt: marek.rymsza@uw.edu.pl                      marek.rymsza@isp.org.pl

(proszę przesłać zgłoszenie na dwa adresy) Zainteresowanych studentów z IPSiR UW zapraszam też na spotkanie organizacyjne w środę 15 października br. o godz. 9.45, pok. 120 (ISNS ul. Nowy Świat 69); stały termin i miejsce (sala) spotkań – do ustalenia.

 

(-) dr hab. Marek Rymsza, ISNS UW

 

 

3.

 

Dr hab. Barbara Lewenstein zaprasza na seminarium magisterskie

 

Lokalność. Miasto. Demokracja miejska

 

Problematyka seminarium koncentruje się na zagadnieniach lokalności i demokracji,  w szczególności w kontekście współczesnego miasta. Przedmiotem szczególnego zainteresowania na seminarium będą:

 

·         Klasyczne i współczesne podejścia do badania miejskich społeczności lokalnych,

·         więzi lokalne, obszary integracji i dezintegracji,

·         przemiany stylu życia miejskiego,

·         procesy organizujące przestrzeń publiczną i społeczną współczesnych miast oraz alternatywne sposoby jej zagospodarowania.

·         ruchy miejskie i inne działania obywatelskie,

·         narzędzia i doświadczenia w zakresie partycypacyjnego projektowania i zarządzania przestrzeniami publicznymi w mieście, (konsultacje społeczne, budżet obywatelski, etc.)

·         samorząd miejski i polityka miejska.

Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek, godz. 12 w ISNS UW Nowy Świat 69 p. 203. Możliwy udział badawczy w pracach warszawskiej placówki samorządowej. Ustalimy dogodny dla wszystkich termin. Możliwy tryb indywidualny.

 

 

4.

 

Seminarium magisterskie "Jednostka w rodzinie i poza rodziną" (prof. dr hab. Anna Kwak) - maksymalnie 2 miejsca

 

Tematyka obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych pośrednio i bezpośrednio  z tematyką małżeństwa i rodziny, w tym  m.in. - analizę procesów przemian, obecności alternatywnych form małżeństwa i rodziny, funkcjonowania jednostki w różnych rolach, przekazów pokoleniowych itp.

Spotkania w ramach seminarium - czwartek 9.45-11.15, Nowy Świat 69, s. 214

 

 

5.

 

dr hab. Paweł Możdżyński

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW ul. Nowy Świat 69, 00 - 927 Warszawa www.mozdzynski.bio.uw.edu.pl

 

Tematyka seminarium: "Problemy kultury współczesnej"

piątki w godz. 15.00-16.30 sala 103  (ul. Nowy Świat 69)

 

IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI