IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
"PRACE IPSIR UW"

 

Czasopismo „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” publikuje artykuły poświęcone prawnym, pedagogicznym, socjologicznym i psychologicznym zagadnieniom profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pracy socjalnej, polityki prawa, kryminologii i penologii, psychoterapii i poradnictwa, pedagogiki społecznej, socjologii prawa i dewiacji, wychowania resocjalizacyjnego, penitencjarystyki, zarówno koncepcje teoretyczne, jak i komunikaty z badań, fragmenty większych dzieł, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także prac magisterskich oraz raportów i opracowań studenckich Kół Naukowych.

 

„Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” jest półrocznikiem ukazującym się w czerwcu i grudniu w wersji papierowej oraz w internecie. Czasopismo do 2012 roku ukazywało się pod tytułem "Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji". Językami publikowanych artykułów są polski i angielski. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” jest indeksowana w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za  publikacje w tych czasopismach za publikację w „Profilaktyce Społecznej i Resocjalizacji” przyznawanych jest 7 punktów.

 

 

    Bieżący tom

 

    Archiwum tomów

 

    Zespół redakcyjny

 

    Informacje dla autorów

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI