IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
CZASOPISMO "NORMY, DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA"

Czasopismo naukowe „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” publikuje prace poświęcone zagadnieniom norm, dewiacji i kontroli społecznej, oryginalne rozprawy i artykuły, fragmenty prac doktorskich, habilitacyjnych, a także magisterskich i licencjackich poświęconych tytułowej problematyce.

 

„Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" są rocznikiem ukazującym się w wersji papierowej oraz w internecie. Językami publikowanych artykułów są polski i angielski. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” są indeksowane w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za  publikacje w tych czasopismach za publikację w roczniku „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” przyznawane są 3 punkty.

 

 

    Bieżący tom

 

    Archiwum tomów

 

    Zespół redakcyjny

 

    Informacje dla autorów

 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI