IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Plany zajęć - wszystkie kierunki

Kierunek: kryminologia

Studia II stopnia
 

 
Kierunek: praca socjalna

Studia I stopnia
 
Kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Studia I stopnia
 
 
Studia II stopnia

 

 

UWAGA: w przypadku rozbieżności między planem zamieszczonym na stronie internetowej a terminami w USOSweb, należy zawsze brać pod uwagę plan ze strony IPSiR. 

 

 

Seminaria magisterskie dla studiów dziennych

 

UWAGA! Zostały tu wymienione tylko te seminaria, dla których zgłoszono termin pierwszego spotkania. Nie oznacza to, że inne dostępne w USOSweb nie zostaną uruchomione.

 

Tytuł

Prowadzący

Termin pierwszego spotkania

Badania biograficzne nad rodziną

dr hab. D. Lalak

wtorki, godz. 17.30, p. 29

Człowiek w sytuacji odtrącenia

dr hab. M. Górecki

wtorek, 07.10., godz. 16.00, p. 52

Człowiek w świecie kultury i religii

prof. dr hab.
M. Libiszowska-Żółtkowska

wtorek, 07.10., godz. 14.00 – 15.00, p. 59

Historia... dr hab. A. Redzik

czwartki, s. 61

I rok: 10.05 - 11.05,

II rok: 11.05 - 12.05

Kościoły i związki wyznaniowe wobec problemów społecznych

prof. dr hab. A. Potocki

poniedziałek, 13.10., godz. 15.30, p. 39

Kryminologia i prawa człowieka

prof. dr hab. A. Rzepliński

piątek, 03.10., godz. 17.00, p. 46

Niedostosowanie, przestępczość, narkomania…

dr hab. prof. UW
A. Rejzner

wtorki, godz. 12.00 – 13.30, p. 62

Penologia, prawo karne

dr hab. prof. UW
J. Utrat-Milecki

czwartek, 02.10., godz. 13.45, p. 56

Procesy i zjawiska socjo-kulturowe i ekonomiczne…

prof. dr hab. W. Misiak

czwartek, 02.10., 12.30 – 14.00, p. 63

Przestępczość i polityka karna w krajach UE

dr hab. prof. UW B. Gruszczyńska

środa, 08.10., godz. 12.15, s. 19; wyjątkowo – dla studentów, którzy mają w tym czasie zajęcia z dr S. Tyszką (PSiR, grupa II) – godz. 15.15, s. 19

Psychospołeczne uwarunkowania zachowań problemowych…

dr hab. prof. UW

K. Ostrowska

poniedziałek, 06.10., godz. 15.30, p. 21

I rok: pon. 13.45 - 15.15

II rok: pon. 17.00 - 18.30

Seminarium z profilaktyki osób z pogranicza normy…

dr hab. prof. UW

T. Rudowski

wtorki, godz. 12.30 – 14.00,

czwartki, godz. 11.30 – 13.00, p. 36

Współczesne migracje…

dr hab. prof. UW

E. Budakowska

wtorek, 07.10., godz. 15.00 – 17.15, s. 61

 

 

Lista fakultetów prowadzonych w sem. zimowym 2014/15 dla studiów dziennych        
    Poniedziałek Wtorek sala
Arteterapia (leczenie przez sztukę)  prof. T. Rudowski 15.30   24
Rzeczywistość społeczno-kulturowa metropolii i wielkich miast, a zagrożenia przestępczością prof. W. Misiak 15.30   61
Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą  60 g. (jeśli zgłoszą się chętni z innych specjalizacji niż WR) dr E. Bielecka 15.30   41
Monitoring praw człowieka
dr M. Niełaczna 15.30   40
Nieletni w zakładach karnych dr P. Kobes 15.30   35
Mediacja – sztuka rozwiązywania konfliktów dr E. Kiliszek 15.30   klub
Przemoc domowa - przestępstwo i zjawisko społeczne dr B. Błońska 15.30   55
Przestępczość zorganizowana dr A. Kosylo 15.30   45
Prawo karne - wybrane zagadnienia  dr T. Przesławski   15.30 35
Moralność i obyczaje – tworzenie i użytkowanie  prof. A. Potocki 17.15   42
Zasady odpowiedzialności karnej, analiza dogmatyczna i penologiczna prof. J. Utrat-Milecki 17.15   40
Socjologia dobroczynności dr J. Królikowska 17.15   24
Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą…  cd.   17.15   41
Klinika 42 dr M. Niełaczna 17.15   19
Kryminologia - zagadnienia podstawowe dr B. Błońska 17.15   32
Niesłuszne skazania - przyczyny i skutki dr Ł. Chojniak 17.15   35
Przestępczość na tle emocjonalnym dr D. Woźniakowska-Fajst 17.15   klub
Literatura piękna, film a przestępstwo i odwet dr Ł. Chojniak (koordynator) 19.00   35
Rodzina jako fundament społeczeństwa w starożytności dr B. Filipowicz   15.30 24
B2+ Institutions and organizations dr M. Pawlak   15.30 32
Ruch na rzecz abolicji więzień prof. M. Porowski   15.30 45
PR - między skutecznością a kontrowersyjnością dr E. Stachowska   15.30 42
Prawnokarna ochrona dziecka dr Różycka-Jaroś Sylwia   17.15 55
Wiarygodność w relacjach interpersonalnych dr W. Wypler   17.15 42
Socjologia służb porządku publicznego dr Ł. Ostrowski   17.15 41

 

 Fakultety na semestr zimowy 2014/2015 dla studiów zaocznych I i II stopnia, wszystkich kierunków

    pt pt pt sobota sobota niedziela
    15.30-17.45 19.00-20.25 19.00-20.25 8.00-10.15 18.00-20.15 8.30-10.45
    OGUN OGUN F F F F
Procesy globalizacji metropolii na przykładzie Berlina, Pragi i Warszawy prof. W. Misiak  tak          
Kryminologia prof. Z. Lasocik tak          
Resocjalizacja w instytucjach zamkniętych dr D. Schmidt   tak        
Adwokatura niegdyś i współcześnie dr hab. A. Redzik   tak        
Fakultet: Handel ludźmi (ANG. B2+) (II rok) prof. Z. Lasocik     tak      
Przemoc domowa - przestępstwo i zajawisko społeczne dr B. Błońska     tak      
Literatura piękna film a przestępstwo i odwet dr Ł. Chojniak (koordynator)     tak      
Prawnokarna ochrona dziecka dr S. Różycka-Jaroś     tak      
Ruch na rzecz abolicji więzień prof. M. Porowski     tak      
Prawo karne - wybrane zagadnienia w orzecznictwie i doktrynie dr T. Przesławski       tak    
Artterapia (terapia przez sztukę) prof. T. Rudowski       tak    
Moralność i obyczaje – tworzenie i użytkowanie prof. A. Potocki       tak    
Niesłuszne skazania - przyczyny i skutki dr Ł. Chojniak         tak  
Rodzina jako fundament społeczeństwa w starożytności dr B. Filipowicz         tak  
Kryminologia - zagadnienia podstawowe dr B. Błońska           tak
Przestępczość zorganizowana aspekty prawne i kryminologiczne  dr A. Kosylo           niedziela 15.50-18.05
Zasady odpowiedzialności karnej prof. J. Utrat-Milecki           tak
Socjologia dobroczynności doc. dr J. Królikowska           tak
Mediacje – sztuka rozwiązywania konfliktów dr E. Kiliszek           tak
Socjologia służb porządku publicznego dr Ł. Ostrowski           tak
Zarządzanie w pomocy społecznej dr A. Olech           tak

IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI