IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Zasady składania prac dyplomowych

UWAGA!

Magistranci i licencjaci, którzy nie wypełnią formalności (m.in. nie wprowadzą do APD słów kluczowych, streszczenia i pracy w formacie PDF) nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.

Dyrektor IPSiRUwaga! Zmiany w Regulaminie studiów na UW: "Praca dyplomowa powinna być złożona nie później niż miesiąc przed planowym terminem ukończenia studiów"

1. Student składa w sekretariacie dwa egzemplarze pracy licencjackiej / magisterskiej, podpisane własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą, przeznaczone dla biblioteki i do akt studenta. (Dwa dodatkowe przekazuje promotorowi i recenzentowi.) Egzemplarze do akt i dla biblioteki muszą być drukowane dwustronnie; oprawa: do akt - dowolna (ale trwała, wykluczone skoroszyty), dla biblioteki - twarda. Jednocześnie student składa płytę zawierającą plik z elektroniczną wersją pracy, z którego dokonano wydruku (płyta musi zawierać pracę zapisaną w 2 w formatach: pdf oraz doc).

Nazwa pliku z pracą (w formacie pdf) ma być następująca: (przy czym pdf jest rozszerzeniem nazwy, określającym format pliku, nie należy go wpisywać!)

dla studiów 5-letnich magisterskich na kierunku politologia: 3401-MGR-PO-IPSIR-PESEL.pdf

dla studiów 3-letnich licencjackich na kierunku politologia: 3401-LIC-PO-IPSIR-PESEL.pdf

dla studiów 3-letnich licencjackich na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja: 3401-LIC-PRO-IPSIR-PESEL.pdf

dla studiów 3-letnich licencjackich na kierunku praca socjalna: 3401-LIC-PS-IPSIR-PESEL.pdf

dla studiów 2-letnich magisterskich na kierunku politologia (absolutorium do 2009 r.): 3401-MGR-PO-IPSIR-PESEL.pdf

dla studiów 2-letnich magisterskich na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja (absolutorium od 2010 r.): 3401-MGR-PRO-IPSIR-PESEL.pdf
 
dla studiów 2-letnich magisterskich na kierunku kryminologia: 3401-MGR-KR-IPSIR-PESEL.pdf
 
2. Strona tytułowa pracy, strona z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz strona zawierająca streszczenie, słowa kluczowe i określenie dziedziny pracy (zgodnie z listą charakterystyczną dla danego kierunku) musi być wykonana wg wzoru (patrz poniżej) i zgodnie z następującymi wytycznymi:
 
a)    druga strona pracy zawiera oświadczenie kierującego pracą oraz oświadczenie studenta;
b)    streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 800 znaków;
c)    słowa kluczowe (maksymalnie 10), tworzone przede wszystkim na podstawie tytułu i streszczenia, powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej; należy je zapisać w wierszu, oddzielone przecinkami.
 
Sekretariat nie będzie przyjmował pracy niezgodnej z wymaganiami.
 

Jednocześnie z pracą licencjacką / magisterską w formie elektronicznej i wydruku, student jest zobowiązany złożyć:
 • dowód opłaty za dyplom (60 zł),
 • 4 fotografie (4,5 x 6,5 cm),
 • obiegówkę - wzór do wydrukowania w załączeniu (każdego studenta dotyczą WSZYSTKIE wymienione instytucje),
 • legitymację studencką,
 • dla osób chcących otrzymać odpis dyplomu w języku obcym dodatkowo: opłata 40 zł i 1 fotografia.
 
Wszystkie dokumenty związane z obroną licencjacką / magisterską są przyjmowane po zaliczeniu przez studenta ostatniego roku studiów.
 

PONADTO:

 1. Po złożeniu pracy w sekretariacie student SAMODZIELNIE wprowadza do APD (strona: https://apd.uw.edu.pl/pl/ - login i hasło jak do USOSweb) streszczenie, słowa kluczowe i tytuł pracy oraz streszczenie w języku angielskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF (inne formaty są niedopuszczalne, w szczególności DOC). Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system, to w chwili obecnej 25 MB. Po zakończeniu wprowadzania student powinien wybrać opcję "Wysłano wszystkie pliki" i zatwierdzić zmiany.
 2. Po wysłaniu plików przez studenta, w interfejsie opiekuna praca pojawia się prośba o akceptację wprowadzonych przez studenta danych. Po sprawdzeniu tych danych (także pracy), opiekun zatwierdza je, co jest równoważne z przekazaniem pracy do recenzji.
 3. Zarówno opiekun, jak i recenzent widzą w swoim interfejsie pliki dostarczone przez studenta. Mogą także wpisać treść recenzji, a następnie ją zatwierdzić i wydrukować. Wydrukowaną i podpisaną recenzję należy dostarczyć do sekcji studenckiej dziekanatu jednostki, w której powstała praca. Treść zatwierdzonej recenzji jest widoczna dla studenta.
 4. W APD wszyscy użytkownicy mają dostęp do katalogu z listą prac i wyszukiwarki. Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla autora, opiekuna i recenzenta.
 
Przypominamy studentom, że:
 • streszczenie powinno mieć długość rzędu 800 znaków,
 • słowa kluczowe należy pisać w mianowniku liczby pojedynczej i oddzielać przecinkami (w szeregu, nie w słupku!) - powinno ich być około 10.
 • plik z pracą dyplomową powinien być przygotowany w formacie DOC i PDF i odpowiednio nazwany.
 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej dla kierunku politologia 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej dla kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej dla kierunku praca socjalna

 

Informacja dla studentów kryminologii: można wykorzystać wzór strony tytułowej dla profilaktyki, wystarczy zamiast "na kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" wpisać "na kierunku Kryminologia"


Kody sokratesowe - informacja dla promotorów 


IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI