Aktualności >> INFORMACJA NA TEMAT PRACY IPSIR DO ODWOŁANIA

INFORMACJA NA TEMAT PRACY IPSIR DO ODWOŁANIA

W nawiązaniu do Komunikatu Rektora z dn. 16 marca br. dotyczącego zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie zagrożenia epidemicznego,  w okresie do odwołania obowiązują następujące zasady funkcjonowania budynku Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy ul. Podchorążych 20.

 

  1. Administracja IPSiR pracują w budynku w środy w godzinach 10.00 – 14.00.
  2. Budynek IPSIR otwarty jest w środy w godz. 9.00 – 15.00. W pozostałe dni - do odwołania - jest zamknięty.
  3. Biblioteka IPSiR będzie zamknięta dla czytelników od dnia 26.03 - do odwołania.
    Na czas odwołania zajęć zostały wprowadzone systemowe „dni zamknięcia”, za które nie będą naliczane opłaty za przekroczenie terminu zwrotu.

Pracownicy administracyjni IPSIR pełnią swoje obowiązki zdalnie. Dostępni są pod następującymi adresami mailowymi:

  1. Sekretariat Dyrektora IPSIR: Emilia Żukowska-Stępniak: ipsir@uw.edu.pl, e.zukowska@uw.edu.pl
  2. Sekretariaty studiów: Marta Konopińska: mkonopinska@uw.edu.pl, Katarzyna Podgórska: ipsir-z@uw.edu.pl, Joanna Rucin-Kremplewska: ipsir-dz@uw.edu.pl
  3. Biblioteka IPSIR: biblioteka.ipsir@uw.edu.pl     

Dyrektor Instytutu dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz. dostępna jest pod adresem dlalak@uw.edu.pl, dlak@uw.edu.pl

Dyrektor ds. Studenckich, Kierownik Studiów dr Ewa Stachowska dostępna jest pod adresem ewa.stachowska@uw.edu.pl