Aktualności >> Zarządzenie Dziekana WSNSiR w sprawie funkcjonowania Wydziału w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Zarządzenie Dziekana WSNSiR w sprawie funkcjonowania Wydziału w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przekazuję do zapoznania się Zarządzenie Dziekana WSNSiR z dnia 11 marca br. w sprawie organizacji pracy Wydziału w najbliższym czasie.

Uprzejmie proszę też o uważne śledzenie komunikatów na stronie internetowej WSNSiR, IPSiR i ISNS oraz rekomenduję zapoznawanie się z informacjami na stronach:

·  zakładki na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego zawierającej komunikaty uczelni w sprawie koronawirusa

·  strony Głównego Inspektora Sanitarnego


dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz.
Dziekan WSNSiR