Dla kandydatów

Dla kandydatów

Rekrutacja na wszystkie studia prowadzone w Instytucie [LINK]

 

Wymagane dokumenty [LINK]

 

Dokumenty wymagane na studia II stopnia [LINK]

 

UWAGA! W przypadku niewydania jeszcze przez poprzednią szkołę dyplomu licencjata lub magistra, na potrzeby rekrutacji na studia II stopnia można złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów, zawierające numer dyplomu, ocenę na dyplomie i nazwę ukończonego kierunku.