Jakość kształcenia >> Komisje i zespoły

Komisje i zespoły

 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia WSNSiR
    

dr Agata Gójska - przewodnicząca
dr hab. Ewa Giermanowska - przedstawicielka ISNS

mgr Wojciech Sobolewski - przedstawiciel doktorantów
Anna Dziki - przedstawicielka studentów
Krzysztof Skoczeń - przedstawiciel studentów