Konferencja 2016 FOTOREPORTAŻ

Konferencja 2016 FOTOREPORTAŻ

Między bezpieczeństwem a wolnością.

Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych


21-22 kwietnia 2016 r.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI: 1. dzień, 2. dzień

 

FOTOREPORTAŻ

 

 

 

Wykłady wprowadzające wygłosili:

 

prof. Iwona Jakubowska-Branicka

 

prof. Grzegorz W. Kołodko

 

prof. Radosław Markowski

 

gen. Paweł Nasiłowski 

 

prof. Teodor Szymanowski

 

 

 

Konferencja wpisuje się w dyskurs społeczny nad zadaniami polityk publicznych oraz rolą środowiska naukowego, środowisk eksperckich w procesie ich kreowania. Akcentem programowym naszej konferencji jest profilaktyka społeczna jako filozofia i narzędzie inicjowania i organizowania działań społecznych.

Pragniemy wznowić i kontynuować tradycję rozważań nad bezpieczeństwem, inkluzją, obywatelskością. Odwołać się do dobrych praktyk w obszarze teorii i empirii, które pozwolą na budowanie ładu społecznego odpowiadającego wyzwaniom i potrzebom nowoczesnego społeczeństwa.

 

 

Przewidziana jest publikacja wystąpień konferencyjnych w czasopismach:

 

Papers of Social Pedagogy

 

Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja

 

 

 

 

Komitet Naukowy:

 

dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk

dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska

dr hab. Mirosław Górecki

dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska

dr hab. Tomasz Kaźmierczak

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski

doc. dr hab. Danuta Lalak

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik

prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska

prof. dr hab. Władysław Misiak

dr hab. prof. UW Krystyna Ostrowska

dr hab. prof. UW Wojciech Pawlik

prof. dr hab. Andrzej Potocki

dr hab. Adam Redzik

dr hab. prof. UW Andrzej Rejzner

dr hab. prof. UW Tomasz Rudowski

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki

 

 

E-mail: konferencja.ipsir2016@uw.edu.pl