Pracownicy

 

 

Dr hab. Danuta Lalak - kierownik Katedry
 
Dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek
 
Dr Aneta Ostaszewska - sekretarz Katedry
 
Dr hab. Bohdan Skrzypczak
 
Dr Katarzyna Szumlewicz
 
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch - założyciel i wieloletni kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej
 
Dr hab. Janusz Surzykiewicz - profesor afiliowany przy Katedrze