Publikacje

 Szczegółowe informacje dotyczące publikacji pracowników Katedry są dostępne w systemie PBN - Polska Bibliografia Naukowa.