O instytucie >> Katedry i zakłady >> Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej utworzona została Uchwałą nr 50 Senatu UW przez przekształcenie Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej utworzonego  niepublikowaną uchwałą  Senatu z  14.11.1990  (protokół 47) oraz Zarządzeniem  nr 16 Rektora z  14.11.1990  przez zmianę  nazwy Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Socjotechniki utworzonego niepublikowaną Uchwałą Senatu z 8 i  15 05 1985  (protokół 15) oraz Zarządzeniem Nr 7 Rektora z 8.05.1985 przez przekształcenie Zakładu Socjologicznych Problemów Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, utworzonego w 1976 roku na miejsce zlikwidowanego przez ówczesnego Rektora UW - Zakładu Socjologii Norm i Patologii Społecznej, utworzonego w 1972 roku i kierowanego przez Profesora Adama Podgóreckiego.