Pracownicy

PROFESOROWIE EMERYTOWANI

 

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski – Przewodniczący zebrań naukowych Katedry

 

prof. dr hab. Andrzej Potocki (1947-2018)

 

 

PRACOWNICY

 

doc. dr Joanna Zamecka 


dr Monika Abucewicz

 

dr Agnieszka Dudzińska

 

dr hab. Mikołaj Pawlak  Kierownik Katedry


dr Stanisław Tyszka- urlop

 

 

DOKTORANCI

mgr Małgorzata Owczarek

mgr Izabela Sakson-Szafrańska - sekretarz Katedry

mgr Magdalena Sosnowska

 

 

                                                        Zebrania naukowe

            Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW  

                        i Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS

                                                   w r. a. 2018-2019

                  Zebrania naukowe odbywają się we wtorki o godz. 18.00, p. 49

                            w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW,

                                            w Warszawie ul. Podchorążych 20 

                                                

                                                   HARMONOGRAM ZEBRAŃ

 

 

Termin Referent Temat
04.12.2018 mgr Małgorzata Owczarek Internetowe grupy wsparcia jako forma pomocy dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
08.01.2019 dr Monika Abucewicz Przekazy ideologiczne  w kulturze na przykładzie kina science fiction - zarys teorii
19.02.2019 dr Agnieszka Dudzińska Funkcjonalność polskich rozwiązań ustrojowych
02.04.2019 mgr Izabela Sakson-Szafrańska Wybrane zagadnienia i wyniki badań dotyczące „prawa do zabijania"
09.04.2019   Zebranie organizacyjne
07.05.2019 dr Renata Gardian-Miałkowska Temat zostanie ogłoszony w późniejszym terminie