Strony pamięci Profesora Adama Podgóreckiego

   

 

W 2008r. minęło dziesięć lat od śmierci Profesora Adama Podgóreckiego. Z tej okazji Katedra zorganizowała wspólnie z Sekcją Socjologii Prawa i Sekcją Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS, Katedrą Socjologii Prawa WPiA UW oraz Zakładem Socjologii Problemów Społecznych i Planowania Społecznego Instytutu Socjologii UW, konferencję: Idee naukowe Adama Podgóreckiego, która odbyła się 22 września 2008 r. w Warszawie, w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica.

Następnie, w 2009 r. ukazała się książka: IDEE NAUKOWE ADAMA PODGÓRECKIEGO (red. red.:  Jerzy Kwaśniewski, Jan Winczorek, Wyd. IPSiR UW i PTS) zawierająca materiały z tej Konferencji.   

 

 

Zapraszamy na prezentację książek Adama Podgóreckiego, przegląd zdjęć z jego życia i działalności (uzupełniany) oraz do lektury wspomnień poświęconych Profesorowi.

 

 

Research Committee on Sociology of Law ISA co roku przyznaje nagrodę imienia Adama Podgóreckiego. Informacje na ten temat znaleźć można pod adresem:  http://rcsl.iscte.pt/rcsl_apodgpr.htm

 

 

 

KSIĄŻKI ADAMA PODGÓRECKIEGO 

VITA ACTIVA ADAMA PODGÓRECKIEGO

KRONIKA FOTOGRAFICZNA

FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI: "IDEE NAUKOWE ADAMA PODGÓRECKIEGO"

DŻWIĘKOWY PAMIĘTNIK Z WIZYTY W CHINACH

MEGA-SYMPOZJUM WOKÓŁ MEGA-SOCIOLOGII ADAMA PODGÓRECKIEGO

Krzysztof Motyka: PRAWO-SOCJOLOGIA PRAWA_POLITYKA PRAWA, WĄTKI PETRAŻYCJAŃSKIE W TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ ADAMA PODGÓRECKIEGO

Daniel Wicenty: TRZY DEKADY WOBEC SB. NIEZNANY WYMIAR BIOGRAFII ADAMA PODGÓRECKIEGO (Tom 15. "PSiR". 2010)

Daniel Wicenty: The experience of oppression and the price of nonconformity. A brief biography of Adam Podgórecki (Studies of East European Thought)

 Eds. Vittorio Olgiati, Jacek Kurczewski Societas Communitas, 1(15)   2013, Sociology of Law, History and Development

XXXVI Dni Praw Człowieka - Socjologia praw człowieka in statu nascendi - Wokół koncepcji  Hanny Waśkiewicz i Adama Podgóreckiego w 25. i 20. rocznicę Ich śmierci - Katedra Socjologii Prawa i Moralności, Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II,  12 grudnia 2018 r.