Kronika Fotograficzna

 z siostrą, Bałtyk, lata trzydzieste  

              

        

              Kraków, lata sześćdziesiąte ?

                   z Janem Góreckim i Andrzejem Kawczakiem

       

 

 Florencja, konferencja socjologii prawa, 1968

                                         z Jackiem Kurczewskim

 

          

 

       Warna, Zjazd Socjologów ISA, 1970       

           

 

 

              Warszawa, 1971, Uniwersytet Warszawski

                                                  (promocja dr Marii Łoś) - (w tej sali Gmachu Kazimierzowskiego jest obecnie Bufet)

 

                    

 

                                Halin, konferencja, 1972

    z Jackiem Kurczewskim, Jerzym Kwaśniewskim i Andrzejem Celińskim 

 

 

  

                           Spotkanie towarzyskie z kolegami z IPSIR UW, 1973

     od lewej, góra: Teodor Bulenda, Jerzy Kwaśniewski, Maria Łoś, Andrzej Bałandynowicz,

          niżej: Maria Bulenda, Kazimiera Kwaśniewska, Michał Porowski

 

 

                            University of Montreal, ICCC, 1973 

                             z Denisem Szabo, Jerzym Kwaśniewskim i Alce Parizeau 

                      

 

                                                                                             

 

                                                                                                   Oxford, 1973

 

 

 

 

                                                                  Oxford, Center for Sociology of Law (or something like that ...), z Jerzym Kwaśniewskim 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                             .....  z Jackiem Kurczewskim i Alberto Febbrajo

 

 

                                          

                                                                                                                                        Oxford, z Peggy Watson

 

 

 

                                                                                     Loughborough, Anglia 1974,  konferencja RC on Sociotechnics  

 

 

                     

 

                                       z Carol H. Weiss oraz Richardem Burtonem

 

        

 

                          z Aleksandrem Matejko i Jerzym Mikułowskim Pomorskim

 

 

                   

 

                             z Jerzym Kwaśniewskim i Januszem Goćkowskim

 

 

                      

   Japonia, konferencja socjologii prawa, 1975

 

   

 

 

                     Balatonsaplak, Węgry, 1976,    konferencja RC on Sociology of Law

z Kazimierzem Frieske, Andrzejem Kojderem i Joachimem Schmidtem, w oddali siedzi Jerzy Kwaśniewski

 

 

                                     ... z Kazimierzem Frieske, Marią Smołą i ...

 

                 

 

                 Dominikana, 1988, na wakacjach

 

 

 

                    Ottawa, 1988, odczyt Andrzeja Zajączkowskiego

 

 

 

 

                                                           Ottawa, 1988, portret

 

 

 

                                                   Carleton University, 1990, bankiet                                               

                                   

 

 

 

 

 

 

Costa Rica, konferencja socjologii prawa

 

     

            

            

          Praga, 1974, Seminarium International Center  for Comparative Criminology at the University of Montreal

         .......  przeprosiny za inwazję 1968 r. Na rynku Starego Miasta Praha

 

  

 

 

 

                                      Ottawa, 1980 - 

 

 

                                        z Jerzym Kubinem w gabinecie Adama Podgóreckiego w Carleton University, Ottawa. W tle portret Leona Petrażyckiego z wstawionym za ramkę w lewym dolnym rogu zdjęciem Marii Ossowskiej i na nim znaczkiem Poczty Polskiej z portretem Tadeusza Kotarbińskiego.

  

 

 

                                                                               ... to ten portret:

 

                                            

 

 

 

                                                                         

                                                             z Piotrem Skrzyneckim i Marią Łoś

 

 

                                                       

                                                                                                 z Antonim Sułkiem

 

                 

 

                     z Hansem Klette i Marią Łoś, Amsterdam, 1991, Światowy Kongres Socjologii Prawa 

               

   

                                            Ontario, wakacje

 

 

                                                    Oxford, 1985

 

 

 

                                        Washington, 1986

 

 

 

                  Wenezuela, 1989, Konferencja socjologii prawa

                                                                  z  Marią Josephiną Carasco i Marią Łoś 

 

 

                                          .....    z V. Ferrari i L. Friedmanem

                             

 

 

 Onati, 1990, International Institute for the Sociology of Law

                                     z Andrzejem Kojderem

 

 

 

                                                                          z Adamem Czarnotą

 

 

 

         Ottawa, 1990, z Edwinem Lemertem i Marią Łoś

 

 

 

                                Berkeley, 1992, z Reinhardem Bendixem

 

 

 

                                         Ottawa, 1996, Niels Christie w domu Państwa Podgóreckich

 

 

 

                               Czerwiec - lipiec 1998 w Warszawie

               z Krzysztofem Motyką, Andrzejem Koderem i Jerzym Kwaśniewskim po odczycie w Sali Okrągłego Stołu Pałacu Staszica

   

           W warszawskiej rezydencji Adama Podgóreckiego z Joanną Zamecką, Robertem Sobiechem i Jerzym Kwaśniewskim 

   

                   Z Andrzejem Kojderem przed Biblioteką UW

 

                                                                             Po odczycie w Pałacu Staszica

 

                           W Oficynie Naukowej: Adam Podgórecki znajduje się na linii spojrzeń. 

  Antoni Sułek otrzymał właśnie, po odczycie AP,  w Bufecie - Pałac Staszica, dedykację w książce Adama Podgóreckiego: "Społeczeństwo polskie" i czyta ją: "Z wielką uwagą należy słuchać tego, co mówi Antoni Sułek.   Adam Podgórecki"

   

 

                                                              W IPSiR z Wandą Kaczyńską

 

 

 

                                                                           W IPSiR z Beatą Gruszczyńską

 

 

 

 

 

             

 

                                       Wrzesień 1998 Ottawa

 

 

      

 

 

                RCSL - ISA  Adam Podgórecki Prize  

 ,

 

     Adam Czarnota i Andrzej Kojder przed salą im. Adama Podgóreckiego w Uniwersytecie Warszawskim

 

 

 

KSIĄŻKI DEDYKOWANE ADAMOWI PODGÓRECKIEMU

 

 

                CZYTAJ                    

 

DANIEL WICENTY: TRZY DEKADY WOBEC SB. NIEZNANY WYMIAR BIOGRAFII ADAMA PODGÓRECKIEGO (Tom 15. "PSiR" 2010: