Teksty elektroniczne


Andrzej Zybertowicz-Amicus Plato

Jerzy Kwaśniewski: Wykłady: Teoria Społeczeństwa i Problemów Społecznych

Jerzy Kwaśniewski: Dewiacja społeczna

Jerzy Kwaśniewski: Teoria społeczeństwa ...

Jerzy Kwaśniewski: Patologie instytucji państwa  i prawa w posttotalitarnej Polsce

 Profilaktyka w środowisku lokalnym

Profilaktyka kreatywna

Mariusz Kwiatkowski (red.) Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie

Peggy Watson:Fighting for Life: Health Care and Democracy in Capitalist Poland

Jerzy Kwaśniewski: Głos w debacie: KTO RZĄDZI POLSKĄ?

Jerzy Kwaśniewski: Prawo totalitarne w działaniu; spory z PRL o prawo i prawdę

Andrzej Kojder (red.): Problemy prawa i administracji ZESZYTY NAUKOWE 1/2010

Jerzy Kwaśniewski: Miejsce praw podmiotowych w świadomości społecznej

Jerzy Kwaśniewski: PATOLOGIE STRUKTUR WŁADZY I NADUŻYWANIE PRAWA W INSTYTUCJACH POLSKIEGO PAŃSTWA

 Kwestion

Edwin Sutherland - Teoria zróżnicowanych powiązań

Jerzy Kwaśniewski: Zasady sprawnego stosowania nagród i kar                 Prezentacja PPS

GAIN Benefits, Costs, and Three-Year Impacts of a Welfare-to-Work Program - Executive Summary

GAIN - Californial Greater Avenues for Independence Program

Stanisław Mika: Skuteczność kar w wychowaniu (prezentacja ppt Dawida Wójcickiego)

Joanna Zamecka: Modyfikacje koncepcji profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym od narkotyków

Beata Gruszczyńska: Crystal Scales of Justice

Beata Gruszczyńska: e-Justice

Maria Łoś: La loi sur les jeunes contrevenants et les masse-medias
Maria Łoś: Reshaping of Elites and the Privatization of Security: Tha Case of Poland

Andrzej Zybertowicz: Transformation of the Polish Secret Services

Jacek Kurczewski: Loi des lois. Quelques reflexions

Jerzy Szmagalski: Structural Problems in the Development of Social Work

Michael D. Kennedy: Poland in the American Sociological Imagination

Jacek Kurczewski, Barry Sullivan:The Bill of Rights and the Emerging Democracies

 Adam Podgórecki: MEGA - SOCIOLOGY (1998)  Introduction

Newsletter RCSL ISA - 2006 Adam Podgórecki Prize

Nils Christie: Limits to Pain

Margaret. H. Watson: Stress and Social Change in Poland
Middletown ...

Maria Łoś: La loi sur les jeunes contrevenants et les masse-medias
Maria Łoś: Reshaping of Elites and the Privatization of Security: Tha Case of Poland

 

Aleksander Świętochowski: Utopie w rozwoju historycznym