Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych

15.05.2019 r.

 

Zapraszamy na seminarium naukowe "Changing Cultures in Criminal Law and Penal Policy in Europe" w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Sali Brudzińskiego.

Szczegóły w  załączniku.

 


 

 

24-25.05.2018 r.

EUROPEAN CRIMINAL LAW AND ITS IMPACT ON NATIONAL LEGAL ORDERS


The Rector of the University of Warsaw supports and is promoting this special academic  conference
Warsaw, 24-25 of May, 2018


VENUE: University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28

Więcej...


 

 

21.02.2018 r.

The European Centre for Penological Studies of University of Warsaw, named after G. Rejman, in co-operation with the Faculty of Law and Administration at the University of Warmia and Mazury, the Department of Law and Criminology at Aberystwyth University, and the Faculty of Law at the University of Helsinki, kindly invites participation in the EUROPEAN CONFERENCE ON COMPARATIVE CRIMINAL LAW AND CRIMINAL JUSTICE,
Warsaw 24-25 of May, 2018.

More information

Registration form

 

14.05.2014 r.

 

Zaproszenie na seminarium naukowe

 

 

PUBLIKACJE

Na rynku wydawniczym pojawiają się nowe publikacje będące rezultatem realizacji projektu badawczego: Kultury penalne. Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno-penologiczna, historyczna, socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych. Publikacje finansowane są ze środków Narodowego Centrum Nauki.


Studia „Kultur Penalnych” otwiera tom zawierający cykl artykułów z zakresu prawa karnego, penologii i kryminologii, które bezpośrednio odnoszą się do wybranych zagadnień związanych z reformami prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych.


Przedstawione artykuły dotyczą przede wszystkim reform prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego oraz odpowiednio postępowania w sprawach nieletnich. Zagadnienia te będą rozwijane w kolejnych trzech tomach poświęconych kulturowym uwarunkowaniom polityki kryminalnej, historyczno-kulturowym i politycznym uwarunkowaniom funkcji sprawiedliwościowej prawa karnego oraz kryminalizacji. W dalszych tomach uwzględniona będzie ponadto kwestia rozwoju studiów kryminalistycznych, a także ewolucji doktryny procesu karnego. Badania przedstawione w tomie czwartym nawiązują do polskiej tradycji studiów socjologicznych wymiaru sprawiedliwości karnej.


Studia te w zamierzeniu miałyby stanowić wkład do dalszej racjonalizacji polskiej polityki kryminalnej w zgodzie z najlepszymi tendencjami europejskimi i światowymi, które zobowiązani jesteśmy w świecie nauki analizować krytycznie, a nadto - jako podmiot, a nie przedmiot polityki europejskiej i światowej - współkształtować.

KULTUROWE UWARUNKOWANIA POLITYKI KRYMINALNEJ 

Wstęp

Spis treści

 

 

 

REFORMY PRAWA KARNEGO

Wstęp

Spis treści