Badania

 

Programy badawcze Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu penologii
 
poprzedzające powołanie Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych
 
i kolejne programy realizowane w ramach Ośrodka:
  
 
- Społeczne, doktrynalne i normatywne założenia polityki kryminalnej (kierownik J. Utrat-Milecki, 2001-2002, IPSiR UW);
 
- Kulturowe i społeczne uwarunkowania odpowiedzialności karnej nieletnich (kierownik J. Utrat-Milecki, 2001, IPSiR UW);
 
- Kara w naukach prawnych i kulturze (kierownik J. Utrat-Milecki, 2003-2006, IPSiR UW);
  
- Historia doktryn penitencjarnych (kierownik J. Utrat-Milecki, 2007, IPSiR UW);
 
- Historia doktryn penitencjarnych i jej kontekst kulturowy (kierownik J. Utrat-Milecki, 2008, IPSiR UW);
 
- Podstawy myśli penologicznej w wybranych krajach Europy Zachodniej od połowy XVIII w. do połowy XIX w. (J. Utrat-Milecki,,2008, IPSiR UW);
  
- Badania społecznych uwarunkowań teorii kary i ich wpływu na politykę kryminalną (kierownik J. Utrat-Milecki), 2009, IPSiR UW;
 
- Źródła prawa. Emocje czy racjonalność (kierownik J. Utrat-Milecki, 2010, IPSiR UW).
 
- Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności (kierownik J.Utrat-Milecki, 2011, IPSiR UW.
  
- Projekt badawczy opracowany w ramach Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych, grant Narodowego Centrum Nauki: Umowa nr UMO-2011/01/B/HS5/03206 . Tytuł projektu: Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno penologiczna, historyczna, socjologiczna i kulturowa (antropologiczna) reform prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych,  Kierownik projektu dr hab. Jarosław Utrat-Milecki prof. UW, wysokość 198 420 pln, termin realizacji 24 miesiące (lata 2012-2013). 
 
- Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności (kierownik J.Utrat-Milecki, 2011, IPSiR UW