Królikowska


Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/informacje_o_instytucie/katedry_i_zaklady/zaklad_prawnych_i_spolecznych_badan_integralnokulturowych/europejski_osrodek_studiow_penologicznych/konsultanci/krolikowska/portret' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/informacje_o_instytucie/katedry_i_zaklady/zaklad_prawnych_i_spolecznych_badan_integralnokulturowych/europejski_osrodek_studiow_penologicznych' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/CEEP-fr' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/EZPF-de' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/ECPI-ross' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/ECPS-arab' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/ECPS-arab' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/ECPS-arab' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Docent Jadwiga Królikowska pracuje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczestniczyła w opracowaniu założeń i powołaniu Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych. Jest kierownikiem studiów Podyplomowych „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy”, oraz kierownikiem specjalizacji  „Migracje, integracja kulturowa” związanych w IPSiR UW z Zakładem Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych. Pełni w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW funkcję koordynatora programu europejskiego Erasmus. Jest autorką  książki „Socjologia dobroczynności” (Warszawa, Żak 2004), oraz redaktorem pięciu innych książek, w tym w szczególności prac „Problemy społeczne w grze politycznej”, Warszawa, Wydawnictwa UW 2006; Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego, Warszawa, Wydawnictwa UW 2009.

Interesuje się socjologią wychowania, problemami biedy, wykluczenia i dobroczynności, zagadnieniem kontaktów międzykulturowych oraz integralnokulturową metodą badania zjawiska społecznego kary.

 

dr. Jadwiga Królikowska