Mazoyer

 

Profesor Michel Mazoyer


Michel Mazoyer


Prof. Michel Mazoyer wykłada na Uniwersytecie Pathéon-Sorbonne łacinę, grekę i języki anatolijskie. Uzyskał agregację i obronił pracę doktorską na temat religii hetyckiej opublikowaną pod tytułem Télépinu, le dieu au marécage (Telepinu, bóg błot). Jest specjalistą w dziedzinie historii i ideologii religii z okresu hetyckiego i neohetyckiego. Zajmuje się między innymi zagadnieniami związków łączących cywilizacje antyczne i kulturę hetycką. Jest dyrektorem wydawnictw Cahiers Kubaba i przewodniczącym przeglądu „Catholicae disputationes” oraz współtwórcą przeglądu „Res Antiquae”.Opublikował liczne artykuły oraz, we współpracy z Jacquesem Freu, pięciotomową Historię Hetytów. Jest współtwórcą wielu tomów biblioteki Kubaba, m.in. D’âge en âge (od wieku do wieku), Homer et l’Anatolie (Homer i Anatolia), Rempart et fortification (mur obronny i fortyfikacja), Clémence et châtiment (Łaska i kara).