Konsultanci III

Kierownik:
Konsultant d/s rozwoju programów badawczych i dydaktycznych oraz współpracy międzynarodowej:

doc. dr Jadwiga Królikowska, IPSiR UW,

prof. Michael Mangan, School of Arts, Languagues and Literatures, University of Exeter;

 

Konsultant d/s wykorzystania merytorycznego prowadzonych badań dla rozwoju nauki prawa karnego i projektów prawa i polityki kryminalnej:

prof. dr hab. Marian Filar, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Andrzej Zoll, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (odpowiedzialny także za kontakty z przedstawicielami doktryny niemieckiej);

 

Konsultant badań wymiaru kulturowego kary kryminalnej

prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek, Instytut Socjologii UW

 

Konsultant do spraw badań uwarunkowań kulturowych tradycji penalnych Bliskiego i Środkowego Wschodu

prof. dr hab. Janusz Danecki, Instytut Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski

 

Konsultant do spraw międzykulturowych badań psychologicznych na temat kary i polityki karnej

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Instytut Religioznawstwa Uniwersytet Jagielloński

 

Konsultant badań na temat edukacyjnych uwarunkowań polityki kryminalnej wobec nieletnich

prof. Richard Pring, Departament of Educational Studies, University of Oxford

 

Konsultant do spraw teologicznej interpretacji instytucji kary kryminalnej i polityki karnej

prof. Timothy Gorringe, School of Humanities and Social Sciences, University of Exeter

 

Konsultant d/s historii starożytnej

prof. Michel Mazoyer

 

Konsultant do spraw europejskiego i międzynarodowego prawa karnego, teorii i dogmatyki kary kryminalnej oraz historii zbrodni i kary

prof. Christopher Harding, Department of Law and Criminology, Aberystwyth University

 

Konsultant w zakresie badań porównawczych oraz studiów prawa karnego i wymiaru sprawiedliwości karnej na poziomie ogólnoeuropejskim i międzynarodowym

dr hab. Joanna Beata Banach-Gutierrez, Associate Professor, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Konsultant do spraw reform prawa karnego i polityki kryminalnej krajów skandynawskich

prof. Raimo Lahti, Professor of Criminal Law, University of Helsinki

 

Konsultant w sprawach prawa karnego procesowego
prof. UW, dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, kierownik Zakładu Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Członek wspierający:
prof. dr hab. Michał Pietrzak, Instytut Historii Prawa, WPiA UW