Nowicka-Rusek

 

profesor dr hab. Ewa Nowicka-Rusek

 

Kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW. Profesor na SWPS. Autorka podręcznika antropologii "Świat człowieka - świat kultury" oraz licznych książek i artykułów poświęconych problematyce swojskości i obcości, kontaktu kultur, powstawania nowych narodów na Syberii, i sytuacji kultury mniejszości polskiej na obszarach byłego ZSRR oraz grup mniejszościowych w  Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadziła i nadal prowadzi badania terenowe wśród rdzennych narodów Syberii, wśród Romów w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wśród Wołochów na Bałkanach.