Rogacka-Rzewnicka

Prof. UW, dr hab., Maria Rogacka-Rzewnicka

Konsultant w sprawach prawa karnego procesowego
 
 
Specjalność i aktywność naukowa:
postępowanie karne; prawo karne międzynarodowe; prawo porównawcze, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiego prawa karnego; autorka ponad 70 publikacji, w tym dwóch monografii pt. „Kasacja w polskim procesie karnym”, Warszawa 2001 i oraz „Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego”, Wolters Kluwer, Warszawa 2007; współautorka 3 monografii; od 2010 r. członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; od 2012 r. Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członek Konwentu Rzeczników Dyscyplinarnych; od 2002 r. członek Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française. Groupe polonaise; od 2015 r. członek International Academy of Comparative Law.
 
Udział w międzynarodowych kongresach:
- Bristol (Anglia) - 1998 r. (referat pt. L’utilisation de témoignages sous forme anonyme ou déguisée dans la procédure des juridiction répressives); współreferent: M. Wędrychowski;
- Brisbane (Australia) - 2002 r. (referat pt. Prosecutorial Discretion and its Limits);
- Montreal (Kanada) - 2004 r. (referat pt. Peines privées en droit polonais);
- Utrecht (Holandia) – 2006 r. (referat pt. La négociation des aveux dans le proces pénal polonais. Les procédures consensuelles et les procédures simplifieés)
- Waszyngton (USA) - 2010 r. (referat pt. The use of illegality gathered evidence in the criminal trial); współreferent: P. Girdwoyń
- Wiedeń (Austria) – 2014 r. (referat pt. Les enquetes basées sur des pratiques d’infiltration); współreferent: P. Girdwoyń
- Turyn (Włoch) – 2017 (referat pt. Concepts, intérets et valeurs dans l’interprétation du droit pénal positif)
 
Zainteresowania i hobby pozanaukowe: 
historia, zwłaszcza historia Francji, literatura historyczna, turystyka rowerowa, ogrodnictwo.