Utrat-Milecki


Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/informacje_o_instytucie/katedry_i_zaklady/zaklad_prawnych_i_spolecznych_badan_integralnokulturowych/europejski_osrodek_studiow_penologicznych/konsultanci/utrat_milecki/portret' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/informacje_o_instytucie/katedry_i_zaklady/zaklad_prawnych_i_spolecznych_badan_integralnokulturowych/europejski_osrodek_studiow_penologicznych' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/CEEP-fr' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/EZPF-de' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/ECPI-ross' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/ECPS-arab' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/ECPS-arab' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Warning: Illegal string offset 'http://www.old.ipsir.uw.edu.pl:82/en/about_us/institute_directory/european_centre_for_penological_studies/ECPS-arab' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i kierownik Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych IPSiR UW, pracuje od 1989 roku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się  i habilitował w zakresie prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji polskich i zagranicznych, w tym autorem lub redaktorem ośmiu książek, przede wszystkim z zakresu nauk penalnych. Do najważniejszych swoich książek autorskich zalicza: Polityczność przestępstwa, Warszawa, IPSiR UW 1997 (II  wydanie, Warszawa,Wydawnictwa UW 2007),  Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa, Wydawnictwa UW 2006; Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa, Warszawa, Wydawnictwa. UW 2010. Pracę naukową łączył przez osiem lat z pracą w wymiarze sprawiedliwości.

 

 

dr. Jarosław Utrat-Milecki