Publikacje II

 

Naukowe publikacje książkowe z zakresu penologii

 

w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

 

Uniwersytetu Warszawskiego:

 

 

J. Utrat-Milecki, Więziennictwo w Polsce w latach 1944-1956, IPSiR UW, Warszawa 1996

 

J. Utrat-Milecki, Polityczność przestępstwa, IPSiR UW, Warszawa 1997

 

J. Utrat-Milecki, Podstawy Penologii. Teoria Kary, Wyd. UW, Warszawa 2006

 

Jarosław Utrat-Milecki, Polityczność przestępstwa, wyd. 2, Wyd UW, Warszawa 2007

 

Kara w nauce i kulturze, redakcja naukowa Jarosław Utrat-Milecki, Wyd. UW, Warszawa 2009

 

Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego. Wybrane problemy społeczne i prawne;

redakcja naukowa Jadwiga Królikowska, Wyd. UW, Warszawa 2009

 

Łukasz Ostrowski, Mowa O Rasizmie, Trio 2009

 

Informator EOSP

 

Jarosław Utrat-Milecki; Kara. Teoria i Kultura Penalna. Perspektywa Integralnokulturowa; Wyd. UW; Warszawa 2010.

 

Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice; red. naukowa J. Utrat-Milecki; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

 

(Złudne) obietnice wielokulturowości; red. nauk. Jadwiga Królikowska; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

 

Sylwia Różycka-Jaroś; Karcenie dzieci - czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność?; Warszawa 2012.
 

Jarosław Utrat-Milecki; Reformy prawa karnego; Warszawa 2013.

 

Marian Filar, Jarosław Utrat-Milecki; Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej; Warszawa 2014.