O instytucie >> Katedry i zakłady >> Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej

Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej

 

Uczyć by rozumieć
Rozumieć by zmieniać
 
Uczyć studentów by rozumieli psychiczne, społeczne, polityczne i ekonomiczne mechanizmy i determinanty problemów doświadczanych przez ludzi i dzięki temu by chcieli i umieli przeprowadzać skuteczną zmianę czyniąc otaczający świat chociaż nieco lepszym.
 
DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU
 
Zakład powstał z przekształcenia Pracowni Teorii Pomocy Społecznej, która funkcjonowała od 1991 roku w ramach ówczesnego Zakładu Pedagogiki Społecznej, kierowanego przez prof. Tadeusza Pilcha. Utworzony w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w 1997 roku, stał się pierwszą na UW jednostką naukowo-dydaktyczną, której Senat powierzył zadanie rozwijania teorii i metod pracy socjalnej. Dorobek Zakładu w tym zakresie wyznaczają publikacje jego pracowników, prowadzenie – z udziałem pracowników innych katedr i zakładów - do 2007 roku na studiach magisterskich na kierunku politologii specjalizacji „Profilaktyka-opieka-pomoc społeczna”, której ukończenie dawało absolwentom IPSiR uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, a także powstałe w Zakładzie prace magisterskie.
 
W 2007 roku pracownicy Zakładu opracowali program studiów I stopnia na kierunku praca socjalna, wprowadzony uchwałą Senatu do oferty dydaktycznej UW od roku akademickiego 2008-2009. Im też przypada w udziale prowadzenie znacznej części przedmiotów kierunkowych zawartych w tym programie.