O instytucie >> Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa

PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Opiekun: dr Paweł Ostaszewski
 
KONTAKT
 
tel.: (022) 55-307-12
 
 
 
Pracownia komputerowa przeznaczona jest dla studentów IPSiR zarówno do zajęć dydaktycznych, jak i własnych prac. W Pracowni znajduje się 14 stanowisk wyposażonych w komputery PC połączone siecią LAN zarządzaną przez wewnętrzny serwer. Komputery mają stały dostęp do internetu.
 
Wszystkie stanowiska pracy wyposażone są w przeglądarkę internetową Explorer i oprogramowanie Microsoft Office.
 
Poza zajęciami dydaktycznymi, Pracownia otwarta jest w godzinach dyżurów studentów ustalanych w każdym semestrze.
 
ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI
 
Studenci korzystający z pracowni zobowiązani są wpisać swoje dane, tj. imię, nazwisko, rok studiów oraz numer stanowiska i godzinę rozpoczęcia pracy do specjalnego zeszytu. Godzinę zakończenia pracy należy wpisać przy wyjściu.