Plan zajęć

 

Plany zajęć w ramach projektu „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez
pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pracy socjalnej
” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

  

 

 

Plany zajęć I edycja

Plany zajęć II edycja                                                                                         

Plany zajęć III edycja        

- 3-5 marca 2017 r.

- 17-19 marca 2017 r.

- 31 marca - 2 kwietnia 2017 r.

- 12-14 maja 2017 r.

- 26-28 maja 2017 r. - szkolenie Prince2 Foundation

- 2-3 czerwca 2017 r.

- 9-11 czerwca 2017 r.

- 23-25 czerwca 2017 r. - zajęcia "Bazy danych..." odbywają się w 1 grupie

- 30 czerwca - 2 lipca 2017 r. - zajęcia "Bazy danych..." odbywają się w 1 grupie

- 18-19 listopada 2017 r.

- 24-26 listopada 2017 r.
- 19 grudnia 2017 r.

- 8 grudnia 2017 r.

- 15 grudnia 2017 r.

- 19-21 stycznia 2018 r.

- 23-25 lutego 2018 r.

- 2 marca 2018 r.

- 9 marca 2018 r.

- 16 marca 2018 r.

- 23 marca 2018 r.

- 13-15 kwietnia 2018 r.

- 20 kwietnia 2018 r.

- 18 maja 2018 r.

- 25-27 maja 2018 r. - szkolenie Prince2 Foundation

- 8-10 czerwca 2018 r