Terminy spotkań

 

Projekt „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej
i resocjalizacji oraz pracy socjalnej
” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

 

Terminy zajęć w ramach projektu „Integracja i reintegracja w działaniu...”

II edycja

  

8, 15 grudzień 2017

19, 20, 21 styczeń 2018

23, 24, 25 luty 2018

2, 9, 16, 23 marzec 2018

13, 14, 15, 20 kwiecień 2018

18, 25, 26, 27 maj (P2F) 2018

8, 9, 10 czerwiec 2018

 

 

 

Terminy zajęć w ramach projektu „Integracja i reintegracja w działaniu...”

I edycja

  

3 – 5 marca

17 – 19 marca

31 marca – 2 kwietnia

12 – 14 maja

26 – 28 maja

2 – 3 czerwca

9 11 czerwca

23 – 25 czerwca

30 czerwca – 2 lipca