O instytucie >> Publikacje >> "Prace IPSIR UW"

"Prace IPSIR UW"

Czasopismo „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” (ISSN 2300-3952) publikuje artykuły poświęcone prawnym, pedagogicznym, socjologicznym i psychologicznym zagadnieniom profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pracy socjalnej, polityki publicznej, polityki prawa, kryminologii i penologii, psychoterapii i poradnictwa, pedagogiki społecznej, socjologii prawa i dewiacji, wychowania resocjalizacyjnego, penitencjarystyki, zarówno koncepcje teoretyczne, jak i komunikaty z badań, fragmenty większych dzieł, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także prac magisterskich oraz raportów i opracowań studenckich Kół Naukowych.

 

„Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” jest kwartalnikiem ukazującym się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu w wersji papierowej oraz w internecie. Czasopismo do 2014 roku było półrocznikiem, a do 2012 roku ukazywało się pod tytułem "Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji" (ISSN 0138-0591). Językami publikowanych artykułów są polski i angielski. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” jest indeksowana w bazie  European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH). Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za  publikacje w tych czasopismach za publikację w „Profilaktyce Społecznej i Resocjalizacji” przyznawanych jest 8 punktów.

 

 

    Bieżący tom

 

    Archiwum tomów

 

    Zespół redakcyjny

 

    Informacje dla autorów

 

 

In English