Archiwum

Dotychczas ukazały się następujące tomy czasopisma "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" (do 2012 r. pod tytułem „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji”):

 

2016 r. Tom 31-32: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization

 

2016 r. Tom 30: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization

 

2016 r. Tom 29: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization 

 

2015 r. Tom 28: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization

 

2015 r. Tom 27: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization

 

2015 r. Tom 26: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization

 

2015 r. Tom 25: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization

 

2014 r. Tom 24: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization

 

2014 r. Tom 23: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization

 

2013 r. Tom 22: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization

 

2013 r. Tom 21: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization

 

2012 r. Tom 20: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization. Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego

 

2012 r. Tom 19: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization. Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego

 

2011 r. Tom 18: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization. Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego

 

2011 r. Tom 17: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Social Prevention and Resocialization. Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego

 

2010 r. Tom 16: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego

 

2010 r. Tom 15: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego

 

2009 r. Tom 14: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego

 

2008 r. Tom 13: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego

 

1992 r. Tom 12: Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich. Pod redakcją naukową Barbary Kowalskiej-Ehrlich i Stanisława Walczaka

 

1989 r. Tom 11: Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych. Pod redakcją naukową Jerzego Kwaśniewskiego

 

1988 r. Tom 10: Rodziny problemowe. Problemy resocjalizacji. Komitet redakcyjny tomu: Maria Ziemska, Jolanta Rogala

 

1985 r. Tom 9: Angielski system kurateli. Niektóre źródła dewiacji. Komitet redakcyjny tomu: Maria Ziemska, Jacek Kurczewski, Anna Kwak

 

1983 r. Tom 8: Aktualne problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Komitet redakcyjny tomu: Adam Krukowski, Stanisław Strycharz

 

1982 r. Tom 7: Zachowania etyczne i dewiacyjne. Komitet redakcyjny tomu: Maria Ziemska, Anna Kwak, Aleksandra Korwin-Szymanowska

 

1980 r. Tom 6: Przejawy dewiacji społecznej i postępowanie z dewiantami. Komitet redakcyjny tomu: Maria Ziemska, Anna Kwak, Andrzej Rzepliński

 

1980 r. Tom 5: Nowe tendencje w postępowaniu z młodzieżą społecznie niedostosowaną. Komitet redakcyjny tomu: Maria Ziemska, Barbara Kowalska-Ehrlich, Teodor Bulenda

 

1979 r. Tom 4: Konflikt i przystosowanie. Komitet redakcyjny tomu: Maria Ziemska, Marina Zalewska, Jacek Kurczewski

 

1979 r. Tom 3: Zachowania dewiacyjne i kierunki oddziaływania. Komitet redakcyjny tomu: Maria Ziemska, Jacek Kurczewski, Anna Kwak

 

1978 r. Tom 2: Elementy diagnozy społecznej i przeciwdziałanie patologii. Komitet redakcyjny tomu: Maria Ziemska, Jerzy Kwaśniewski, Anna Kwak

 

1976 r. Tom 1: Problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Komitet redakcyjny tomu: Maria Ziemska, Jacek Kurczewski, Jerzy Kwaśniewski, Kazimierz Frieske