Zespół Redakcyjny

Redakcja:

Jerzy Kwaśniewski (jerzykwasniewski@uw.edu.pl)

Anna Olech (olech@uw.edu.pl)

Mikołaj Pawlak (mikolajpawlak@uw.edu.pl) – redaktor naczelny

Piotr Raźniewski (p.razniewski@uw.edu.pl) – redaktor statystyczny

Joanna Ruszel (jruszel@yahoo.com) – redaktor języka angielskiego

Izabela Sakson-Szafrańska (izabela.sakson-szafranska@student.uw.edu.pl) - redaktor danych elektronicznych

Edyta Szałas (ipsir@uw.edu.pl) – sekretarz redakcji

 

Rada Programowa:

Kazimierz Frieske (IS UW)

Andrzej Kojder (WPiA UW)

Anna Kossowska (INP PAN)

Jacek Kurczewski (ISNS UW)

Maria Libiszowska-Żółtkowska (IPSiR UW)

Maria Łoś (University of Ottawa)

Władysław Misiak (IPSiR UW)

Krystyna Ostrowska (IPSiR UW)

Tadeusz Pilch (IPSiR UW)

Andrzej Potocki (IPSiR UW)

Andrzej Siemaszko (IWS)

Lakshmi Subramanian (Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta)

Teodor Szymanowski (WSFiZ)

Peggy Watson (Cambridge University)

 

Recenzenci, 2016:

Hanna Dębska (UP im. KEN w Krakowie)

Agata Gójska (ISNS UW)

Tomasz Kaźmierczak (IPSiR UW)

Ewa Kiliszek (IPSiR UW)

Lucyna Kirwil (Uniwersytet SWPS)

Przemysław Konieczniak (WPiA UW)

Izabela Krasiejko (Akademia im. Długosza w Częstochowie)

Jadwiga Królikowska (IPSiR UW)

Piotr Kulas (IS UW)

Maria Libiszowska-Żółtkowska (IPSiR UW)

Krystyna Ostrowska (IPSiR UW)

Paweł Poławski (IPiSS)

Lesław Pytka (UP-H w Siedlcach)

Ewa Radomska (WP UW)

Piotr Raźniewski (IPSiR UW)

Adam Redzik (IPSiR UW)

Tomasz Rudowski (IPSiR UW)

Irena Rzeplińska (INP PAN)

Dariusz Schmidt (IPSiR UW)

Ewa Stachowska (IPSiR UW)

Barbara Stańdo-Kawecka (WPiA UJ)

Paweł Szczepaniak (IPSiR UW)

Renata Szczepanik (WNoW UŁ)

Marcin Szewczyk (WSiZ w Rzeszowie)

Małgorzata Szpunar (WNS UG)

Izabela Ślęzak (IS UŁ)

Urszula Tokarska (UP im. KEN w Krakowie)

Jan Winczorek (WPiA UW)

Paulina Witkorska (INP PAN)

Jolanta Wojciechowska (WNS UG)

 

Recenzenci, 2015:

Monika Abucewicz (IPSiR UW)

Joanna Chwaszcz (IP KUL)

Mieczysław Ciosek (IP UG)

Paweł Daniluk (INP PAN)

Bogusława Filipowicz (IPSiR UW)

Janina Florczykiewicz (UP-H w Siedlcach)

Renata Gardian-Miałkowska (APS)

Beata Gruszczyńska (IPSiR UW)

Monika Guszkowska (AWF w Warszawie)

Irena Jelonkieiwcz-Starianos (APS)

Marta Juza (IFiS UP w Krakowie)

Michał Kaczmarczyk (IFSiD UG)

Ewa Kiliszek (IPSiR UW)

Andrzej Kojder (WPiA UW)

Jadwiga Królikowska (IPSiR UW)

Maria Libiszowska-Żółtkowska (IPSiR UW)

Beata Mirucka (WPiP UwB)

Władysław Misiak (IPSiR UW)

Michał Moch (INiLS UKW)

Nina Ogińska-Bulik (IP UŁ)

Aneta Ostaszewska (IPSiR UW)

Krystyna Ostrowska (IPSiR UW)

Łukasz Ostrowski (IPSiR UW)

Arkadiusz Peisert (IFSiD UG)

Konrad Pędziwiatr (UEK)

Andrzej Potocki (IPSiR UW)

Lesław Pytka (UP-H w Siedlcach)

Piotr Raźniewski (IPSiR UW)

Tomasz Rudowski (IPSiR UW)

Marek Rymsza (ISNS UW)

Irena Rzeplińska (INP PAN)

Olga Sakson-Obada (IP UAM)

Dariusz Schmidt (IPSiR UW)

Bartłomiej Skowroński (IPSiR UW)

Ryszard Szarfenberg (WDiNP UW)

Paweł Szczepaniak (IPSiR UW)

Magdalana Szpunar (WH AGH)

Elżbieta Talik (IP KUL)

Roman Tokarczyk (WPiA UMCS)

Marek Troszyński (CC)

Stanisław Tyszka (IPSiR UW)

Jarosław Utrat-Milecki (IPSiR UW)

Paulina Wiktorska (INP PAN)

Jan Winczorek (WPiA UW)

Rafał Wiśniewski (IS UKSW)

Renata Włoch (IS UW)

Dagmara Woźniakowska-Fajst (IPSiR UW)

Wojciech Wypler (IPSiR UW)

Grzegorz Zalewski (WPiP UwB)

Dorota Zarzycka (WNoZ UM w Lublinie)

 

Recenzenci, 2014:

Monika Abucewicz (IPSiR UW)

Jacek Bieliński (IS CC)

Aleksandra Borkowska (IP UKSW)

Marta Bucholc (IS UW)

Izabela Bukalska (IS UKSW)

Krystyna Dzwonkowska-Godula (IS UŁ)

Kazimierz Frieske (IS UW)

Jarosław Gara (IP APS)

Ewa Giermanowska (ISNS UW)

Agnieszka Gromkowska-Melosik (WSE UAM)

Aleksandra Grzymała-Kazłowska (IS UW | University of Birmingham)

Anna Horolets (IFSiD UG | University of Illinois at Urbana Champaign)

Lucyna Kirwil (SWPS)

Anna Kossowska (INP PAN)

Aneta Krzewińska (IS UŁ)

Paweł Kubicki (IE UJ)

Julia Kubisa (IS UW)

Zbigniew Lasocik (IPSiR UW)

Lesław Pytka (IP UPH w Siedlcach)

Sebastian Michalik (IPSiR UW)

Adam Mrozowicki (IS UWr)

Aneta Ostaszewska (IPSiR UW)

Krystyna Ostrowska (IPSiR UW)

Tomasz Przesławski (IPSiR UW)

Piotr Raźniewski (IPSiR UW)

Andrzej Rejzner (IPSiR UW)

Tomasz Rowiński (IP UKSW)

Sylwia Różycka-Jaroś (IPSiR UW)

Tomasz Rudowski (IPSiR UW)

Marek Rymsza (ISNS UW)

Irena Rzeplińska (INP PAN)

Dariusz Schmidt (IPSiR UW)

Małgorzata Sikorska (IS UW)

Bohdan Skrzypczak (IPSiR UW)

Lucyna Stetkiewicz (IS UMK)

Justyna Straczuk (IFiS PAN)

Ryszard Szarfenberg (IPS UW)

Paweł Szczepaniak (IPSiR UW)

Sławomir Ślaski (IP UKSW)

Stanisław Tyszka (IPSiR UW)

Paulina Wiktorska (INP PAN)

Jan Winczorek (WPiA UW)

Dagmara Woźniakowska-Fajst (IPSiR UW)

Kinga Wysieńska (IFiS PAN)

Joanna Zamecka (IPSiR UW)

Iwona Zielińska (IFiS APS)

Dorota Żuchowska-Skiba (WH AGH)

 

Recenzenci, 2013:

Kazimierz Frieske (IS UW)

Ewa Gmurzyńska (WPiA UW)

Anna Horolets (IFSiD UG)

Andrzej Kojder (WPiA)

Jacek Kurczewski (ISNS UW)

Anna Kossowska (INP PAN)

Jadwiga Królikowska (IPSiR UW)

Maria Łoś (University of Ottawa)

Krystyna Ostrowska (IPSiR UW)

Marek Rymsza (ISNS UW)

Andrzej Rejzner (IPSiR UW)

Sylwia Różycka-Jaroś (IPSiR UW)

Irena Rzeplińska (INP PAN)

Janusz Surzykiewicz (IPSiR UW)

Paweł Szczepaniak (IPSiR UW)

Jerzy Szmagalski (IPSiR UW)

Jarosław Utrat-Milecki (IPSiR UW)

Peggy Watson (Cambridge University)

Paulina Wiktorska (INP PAN)

Joanna Zamecka (IPSiR UW)

 

Adres redakcji:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Ul. Podchorążych 20

00-721 Warszawa

tel: 0 22 5530720

e-mail: psir-redakcja@uw.edu.pl

 

 

In English