O instytucie >> Publikacje >> Czasopismo "Normy, dewiacje i kontrola społeczna"

Czasopismo "Normy, dewiacje i kontrola społeczna"

Czasopismo naukowe „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” publikuje prace poświęcone zagadnieniom norm, dewiacji i kontroli społecznej, oryginalne rozprawy i artykuły, fragmenty prac doktorskich, habilitacyjnych, a także magisterskich i licencjackich poświęconych tytułowej problematyce.

 

„Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" są rocznikiem ukazującym się w wersji papierowej oraz w internecie. Językami publikowanych artykułów są polski i angielski. „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” są indeksowane w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za  publikacje w tych czasopismach za publikację w roczniku „Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna” przyznawanych jest 5 punktów.

 

 

 

    Bieżący tom

 

    Archiwum tomów

 

    Zespół redakcyjny

 

    Informacje dla autorów

 

 

English version