Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny:

Joanna Zamecka (joanna.zamecka@uw.edu.pl)

 

 

Redakcja:

Monika Abucewicz (mabucewicz@uw.edu.pl)

Bożena M. Figiel (monika.figiel@gmail.com– sekretarz redakcji

Jerzy Kwaśniewski (jerzykwasniewski@uw.edu.pl– redaktor statystyczny

Mikołaj Pawlak (mikolajpawlak@uw.edu.pl)

Andrzej Potocki (a.potocki@uw.edu.pl)

Piotr Raźniewski (p.razniewski@uw.edu.pl)

Joanna Ruszel (jruszel@yahoo.com) – redaktor języka angielskiego

 

 

Rada Programowa:

Zbigniew Cywiński (WPiA UW)

Kazimierz Frieske (IS UW)

Tomasz Kaźmierczak (IPSiR UW)

Andrzej Kojder (WPiA UW)

Anna Kossowska (INP PAN)

Maria Łoś (University of Ottawa)

Elżbieta Michałowska (UŁ)

Paweł Poławski (IS UW) 

Dariusz Schmidt (IPSiR UW) 

Peggy Watson (Cambridge University)

 

 

Recenzenci, 2015:

Monika Abucewicz (IPSiR UW)

Elżbieta Bielecka (IPSiR UW)

Elżbieta Budakowska (IPSiR UW)

Zbigniew Cywiński (WPiA UW)

Ewa Czerwińska-Jakimiuk (AP Kraków)

Barbara Fatyga (ISNS UW)

Krzysztof Kiciński (ISNS UW)

Jacek Kochanowski (ISNS UW)

Andrzej Kojder (WPiA UW)

Krzysztof Konecki (UŁ)

Katarzyna Kowal (WNS Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Jacek Kurczewski (ISNS UW)

Anna Kwak (ISNS UW)

Jerzy Kwaśniewski (IPSiR UW)

Barbara Lewenstein (ISNS UW)

Maria Libiszowska-Żółtkowska (IPSiR UW)

Beata Łaciak (ISNS UW)

Sebastian Michalik (IPSiR UW)

Ewa Michałowska (IPSiR UW)

Władysław Misiak (IPSiR UW)

Wojciech Misztal (UMCS)

Łukasz Ostrowski (IPSiR UW)

Paweł Poławski (IS UW)

Adam Redzik (IPSiR UW)

Piotr Raźniewski (IPSiR UW)

Dariusz Schmidt (IPSiR UW)

Paulina Wiktorska (INP PAN)

Wojciech Wypler (IPSiR UW)

 

 

Recenzenci, 2014:

Monika Abucewicz (IPSiR UW)

Elżbieta Bielecka (IPSiR UW)

Antoni Bojańczyk (IPSiR UW)

Elżbieta Budakowska (IPSiR UW)

Zbigniew Cywiński (WPiA UW)

Małgorzata Durska (OSA UW)

Mirosław Górecki (IPSiR UW)

Dorota Jankowska (APS)

Jacek Kochanowski (ISNS)

Jadwiga Królikowska (IPSiR UW)

Jerzy Kwaśniewski (IPSiR UW)

Zbigniew Lasocik (IPSiR UW)

Maria Libiszowska-Żółtkowska (IPSiR UW)

Beata Łaciak (ISNS UW)

Elżbieta Michałowska (UŁ)

Władysław Misiak (IPSiR UW)

Łukasz Ostrowski (IPSiR UW)

Mikołaj Pawlak (IPSiR UW)

Wojciech Pawlik (ISNS UW)

Paweł Poławski (IS UW)

Andrzej Potocki (IPSiR UW)

Tomasz Przesławski (IPSiR UW)

Grzegorz Pyszczek (APS)

Piotr Raźniewski (IPSiR UW)

Andrzej Rejzner (IPSiR UW)

Sylwia Różycka-Jaroś (IPSiR UW)

Agnieszka Salamucha (IPSiR UW)

Dariusz Schmidt (IPSiR UW)

Ewa Stachowska (IPSiR UW)

Stanisław Tyszka (IPSiR UW)

Jarosław Urat-Milecki (IPSiR UW)

Dariusz Zalewski (IS UW)

 

Recenzenci, 2013:

Monika Abucewicz (IPSiR UW)

Elżbieta Bielecka (IPSiR UW)

Zbigniew Cywiński (WPiA UW)

Ewa Czerwińska-Jakimiuk (AP Kraków)

Małgorzata Durska (OSA UW)

Kazimierz Frieske (IS UW)

Jadwiga Królikowska (IPSiR UW)

Maria Libiszowska-Żółtkowska (IPSiR UW)

Władysław Misiak (IPSiR UW)

Łukasz Ostrowski (IPSiR UW)

Mikołaj Pawlak (IPSiR UW)

Wojciech Pawlik (ISNS UW)

Paweł Poławski (IS UW)

Krzysztof Podemski (IS UAM)

Ewa Stachowska (IPSiR UW)

Andrzej Słaboń (WEiKM UEK)

Jerzy Szmagalski (IPSiR UW)

Stanisław Tyszka (IPSiR UW)

Marek Rymsza (ISNS UW)

Dobroniega Trawkowska (IS UŚ)

 

Recenzenci, 2012:

Elżbieta Bielecka (IPSiR UW)

Elżbieta Budakowska (IPSiR UW)

Dorota Jankowska (APS)

Tomasz Kaźmierczak (IPSiR UW)

Wojciech Kostecki (IPSiR UW)

Jadwiga Królikowska (IPSiR UW)

Aleksandra Lompart (IS UW)

Maria Libiszowska-Żółtkowska (IPSiR UW) 

Marta Łuczyńska (IPSiR UW)

Władysław Misiak (IPSiR UW)

Wojciech Pawlik (ISNS UW)

Lesław Pytka (IPSiR UW)

Łukasz Ostrowski (IPSiR UW)

Dariusz Schmidt (IPSiR UW) 

Ewa Stachowska (IPSiR UW)

Jarosław Utrat-Milecki (IPSiR UW)

 

 

Adres redakcji:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Ul. Podchorążych 20

00-721 Warszawa

tel: 0 22 5530720

e-mail: ndiks-redakcja@uw.edu.pl

 

 

English version