O instytucie >> Rada naukowa

Rada naukowa

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ W KADENCJI 2016-2020


Przewodniczący

dr hab. Bohdan Skrzypczak


Członkowie stali
prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk
dr hab. Mirosław Górecki
dr hab. Tomasz Kaźmierczak
doc. dr hab. Danuta Lalak

dr hab. Adriana Mica

dr hab. Mikołaj Pawlak
dr hab. Tomasz Przesławski
dr hab. prof. UW Adam Redzik
dr hab. Bohdan Skrzypczak
dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki


Z-ca Dyrektora IPSiR

dr Ewa Stachowska


Przedstawiciele Młodej Kadry

doc. dr Elżbieta Bielecka
dr Anna Olech
dr Sylwia Różycka-Jaroś


Przedstawiciele Pracowników Administracji i Obsługi

Emilia Żukowska-Stępniak


Przedstawiciele Samorządu Studentów

 

Zuzanna Kostrzewa

Zuzanna Barbara Kowalczyk

Zuzanna Oliwia Włodarczyk


Sala konferencyjna - miejsce obrad Rady Naukowej IPSiR