O instytucie >> System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

 

 

Projekt: System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

POWR.02.09.00-00-0007 (Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

 

Okres realizacji projektu: od: 2016-10-01 do: 2020-12-31

Lider projektu:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partnerzy:

Uniwersytet Warszawski

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 

Działania projektowe mają na celu wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych. Efektem prowadzonych działań ma być uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju.

 

Kwota dofinansowania: 5 165 600,14 zł

 

>> Zapytanie_ofertowe_indeksacja_polityk  <<   termin składania ofert 17 kwietnia 2020 r.